+4 0727 734 324

Felhasználási feltételek

 

1. Felhasználási feltételek
2. Értékesítési műveletek végrehajtása a helyszínen
3. Fizetési mód
4. Visszatérési politika
5. Szállítási feltételek
6. Adatvédelmi irányelvek
7. Jogi információk
8. A személyes adatok feldolgozása

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

Ezt a weboldalt (a továbbiakban: "OLDAL") az SC ADIX TECHNIK SRL (a továbbiakban: A TÁRSASÁG) kezeli, amelynek székhelye Nagyváradon található, Matei Corvin sz. Bihar megye 30. szám alatt, a RO25191470 adószámmal, amelyet a Cégnyilvántartási Hivatalnál nyilvántartásba vettek. J05 / 302/2009, telefon: 0359-418-890.
A VÁLLALAT erőfeszítéseket tesz a HONLAPon megjelenített információk helyességének fenntartására. Figyelembe véve az ezen információkkal kapcsolatos esetleges hibákat, a TÁRSASÁG meghatározza, hogy a termékek képe informatív, és a leszállított termékek a jellemzők, a tervezés megváltozása miatt a gyártók előzetes értesítése nélkül bármilyen módon eltérhetnek a képektől. Ezenkívül a VÁLLALATON bemutatott termékek egyes jellemzőit vagy árát a Társaság előzetes értesítés nélkül módosíthatja, vagy működési hibákat tartalmazhat.
Ezenkívül az információs struktúra térével és koherenciájával kapcsolatos okokból a termékleírások néha hiányosak lehetnek, de a CÉG a legrelevánsabb információk bemutatására törekszik. A Honlapon található promóciók / ajánlatok a rendelkezésre álló készleten belül érvényesek.
A Honlap tartalmazhat más webhelyekre mutató linkeket is. A VÁLLALAT nem felelős az általuk alkalmazott adatvédelmi irányelvekért, valamint az ezeken a webhelyeken említett egyéb információkért.
E dokumentum tartalmában a nagybetűkkel használt következő kifejezések az alábbiak szerint értelmezhetők, ha a szövegkörnyezet nem eredményez másképp:

FELHASZNÁLÓ: azt a személyt képviseli, aki magán- vagy szakmai célból látogat el a Honlapra, és aki elfogadta a Honlap használati feltételeit, teljesítve ebben az értelemben a regisztrációs folyamat minden követelményét.
ÜGYFÉL: képviseli azt a személyt, aki magán- vagy szakmai célból látogat el a Honlapra, és aki elfogadta a Honlap használatának feltételeit, teljesítve ebben az értelemben a megrendelést kezdeményező és véglegesítő regisztrációs folyamat minden követelményét.
VISSZAHASZNÁLÓ FELHASZNÁLÁS: a HONLAP használatát jelenti a területen alkalmazott gyakorlattal, a hatályos rendeletekkel és a hatályos jogszabályokkal ellentétes módon, vagy bármilyen más módon, amely károsíthatja az SC ADIX TECHNIK SRL-t.
RENDELÉS: olyan elektronikus dokumentumot képvisel, amelyet az ÜGYFÉL a HONLAPRA való belépés eredményeként hoztak létre, amely a TÁRSASÁG és az ÜGYFÉL közötti kommunikáció egyik formájaként avatkozik be.
a TÁRSASÁG által megerősített RENDELÉST képviseli, amellyel a TÁRSASÁG vállalja, hogy az ÜGYFÉL termékeket és szolgáltatásokat szállít, és az ÜGYFÉL vállalja a fizetésüket.
A FELHASZNÁLÓK FELHASZNÁLÓI / ÜGYFELEI kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a következő felhasználási feltételeket. A következő feltételeket a minimálisan alkalmazandó rendelkezéseknek kell tekinteni, az OLDAL használatára a jogszabályok a hatályos jogszabályok általános rendelkezései vonatkoznak.
A felhasználási feltételek bármikor módosíthatók a Honlap frissítésével, ezek a módosítások kötelezővé válnak, azonnali hatállyal minden FELHASZNÁLÓ / ÜGYFÉL számára.
A FELHELY elérésével a FELHASZNÁLÓK vállalják, hogy betartják az alábbiakban bemutatott feltételeket, valamint a vonatkozó jogszabályokat.

 

A HELYSZÍNI MŰVELETEK VEZETÉSE

 

A SZERZŐDÉS

RENDELÉS elindításával a HONLAPON az ÜGYFÉL egyetért azzal a kommunikációs formával (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül a TÁRSASÁG a HOLLAPon végzi tevékenységét.
AZ ÜGYFÉL továbbítja a TÁRSASÁGNAK az általa képviselt vállalat összes azonosító adatait a székhelyével kapcsolatban, a pénzügyi nyilvántartási kódot, sz. a cégnyilvántartási hivatalnál történő regisztrációhoz, telefonon, bankon és annak számláján.
Ha a TÁRSASÁG megerősíti a MEGRENDELÉS végrehajtását, ez a RENDELÉS feltételeinek teljes elfogadását jelenti. A megrendelés TÁRSASÁG általi elfogadása akkor tekinthető befejezettnek, ha a CÉG részéről elektronikus visszaigazolás (e-mail) érkezik a CIENT-hez, anélkül, hogy az utóbbitól visszaigazolást kellene kérnie.
A TÁRSASÁG soha nem tekinti a meg nem erősített MEGRENDELÉST SZERZŐDÉS értékének.
Ezért a SZERZŐDÉS a MEGRENDELÉS TÁRSASÁG általi megerősítésével lép hatályba.

 

 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A SZERZŐDÉS tárgya az a termék / termékek és szolgáltatások, amelyekre vonatkozóan az ÜGYFÉL a vásárlás lehetőségét kifejezte, a CÉG által megerősített RENDELÉS előállításával az OLDALON. A termék (ek) rendelkezik a CÉG által az OLDALON említett tulajdonságokkal.

 

 

A SZERZŐDÉS ÁRA

A termék / termékek ára megegyezik az OLDALON feltüntetett árral. Az árat a CÉG bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja. Ahhoz, hogy alkalmazható legyen, a termék árának őszinte és komolynak kell lennie. Így a TÁRSASÁG figyelmeztet arra a tényre, hogy vannak esetek, amikor az OLDAL bizonyos meghibásodásai vagy hibák következtében a Honlapon megjelenített ár nem biztos, hogy az igazi. Ezekben az esetekben a CÉG tájékoztatja az ÜGYFÉLT a helyes árról.

 

 

SZÁLLÍTÁSI MÓD

A TÁRSASÁG a szerződéses kötelezettségeit legfeljebb 30 napon belül teljesíti, attól a naptól számítva, amikor az ÜGYFELHEZ közölte a MEGRENDELÉSRE vonatkozó megerősítő üzenetet. Ha nem tudja végrehajtani a SZERZŐDÉST, mert a termék nem érhető el, a TÁRSASÁG tájékoztatja az ÜGYFÉLT erről a helyzetről.
A CÉG csak akkor tájékoztathatja és az ÜGYFÉL beleegyezésével szállíthatja az Ügyfélnek az azonos árú hasonló terméket, amennyiben az eredetileg kért termék nem áll rendelkezésre.
A terméket futárcégen keresztül juttatjuk el az ÜGYFELHEZ.

 

FIZETÉSI MÓD

 

Az árat, a fizetési módot és a fizetési határidőt a RENDELÉS tartalmazza. A VÁLLALAT a leszállítandó termékekről és szolgáltatásokról számlát állít ki az ÜGYFÉL számára, az ÜGYFÉL kötelessége, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően a számla kiállításához szükséges összes információt megadja.
Készpénzfizetés: Készpénzfizetés közvetlenül a futárcég felé történik a nyugta alapján.
A TÁRSASÁG figyelmezteti az ÜGYFELEKET, hogy futárral történő kézbesítés esetén a TÁRSASÁG nem engedélyezi, hogy az ÜGYFÉL engedélyezze a csomagok felbontását a szállítás aláírása előtt, hanem csak a kézbesítés aláírása és az értékük befizetése után.
Fizetési megbízás: Fizetési megbízással történő fizetés csak a VÁLLALAT által kiállított proforma számla alapján történik, a megrendelés telefonos visszaigazolását követően egy értékesítési tanácsadóval.
Az áruk átadása a fizetési visszaigazolás után történik.
Hacsak a TÁRSASÁG és az ÜGYFÉL másként nem állapodik meg, a TÁRSASÁG vállalja az Ügyfelek által megrendelt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatokat és felelősségeket, amikor azokat a futárhoz, szerződés alapján vagy az ÜGYFÉL képviselőjéhez szállítják.
A TÁRSASÁG biztosítja az áruk megfelelő csomagolását, és biztosítja a kísérő dokumentumok továbbítását az ÜGYFELHEZ.
A CÉG a termékeket és szolgáltatásokat az Európai Unió területén szállítja.
A termékek és szolgáltatások tulajdonjoga a fizetéskor az ÜGYFÉLRE kerül.

 

VISSZATÉRÉSI POLITIKA

 

A hatályos jogszabályok szerint a fogyasztónak jogában áll a kereskedőt írásban értesíteni arról, hogy kötbérmentesen és ok nélkül hivatkozva lemond a vásárlásról a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül, illetve szolgáltatás esetén a szerződés megkötésétől számítva. a szerződés.
Ezért a fogyasztónak joga van a megvásárolt terméket kötbérmentesen és indok nélkül visszaküldeni a kézhezvételtől számított 14 naptári napon belül, a közvetlen visszaküldési költségek viselésével.
Felhívjuk figyelmét, hogy ha a visszaküldésre kért termékek sérült vagy hiányos csomagolást, kopásnyomokat, karcolódásokat, dudorokat, hiányzó tartozékokat, hiányzó garanciális igazolásokat mutatnak, fenntartjuk a jogot, hogy úgy döntsünk, hogy elfogadjuk a visszaküldést vagy leállítunk egy összeget a a termék, az az összeg, amelyet a keletkezett károk értékelése után közölnek.
A termék visszaküldésének törvényes jogának gyakorlása esetén annak visszatérítése a hatályos jogszabályoknak megfelelően a visszaküldéstől számított 14 naptári napon belül történik.
Kivételek:
1) A következő termékkategóriákat nem lehet visszaküldeni:
a) a fogyasztó specifikációinak megfelelően gyártott termékek;
b) Különösen testre szabott termékek;
c) Olyan termékek, amelyeket jellegüknél fogva nem lehet visszaküldeni, vagy amelyek gyorsan lebomlanak vagy romolhatnak.

KIADÁS ÉS ALVÁLLALKOZÁSOK

Az Eladó a MEGRENDELÉS teljesítésével kapcsolatos szolgáltatásokhoz harmadik felet rendelhet és / vagy alvállalkozásba adhat, az ÜGYFÉL tájékoztatásával, az ő hozzájárulása nélkül.
A VÁLLALAT minden szerződéses kötelezettségért mindig az ÜGYFÉL felel.

 

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 

A TÁRSASÁG a termékeket a megrendelt termék webhelyén említett feltételek szerint, a MEGRENDELÉS elkészítésének napján, vagy az ÜGYFÉL MEGRENDELÉSÉNEK létrehozásától számított 30 napon belül szállítja le, kivéve, ha a felek ettől eltérően megállapodtak.
A TÁRSASÁG, ha nem tudja végrehajtani a SZERZŐDÉST, motiválva azt, hogy a termék vagy szolgáltatás már nem elérhető / nem elérhető, tájékoztatja az ÜGYFÉLT erről a hozzáférhetetlenségről, azt követően, hogy az ÜGYFÉL által a nem elérhető termékért vagy szolgáltatásért fizetett pénzösszegek legfeljebb 30 napon belül térítik meg.
Abban az esetben, ha a szállítási feltételeket nem lehet betartani, a CÉG értesíti az ÜGYFÉLT a szállítás becsült teljesítési idejéről.
Abban az esetben, ha a TÁRSASÁG téves információkat kap a termékek számlázásával vagy szállításával kapcsolatban, a TÁRSASÁG megtagadhatja a szállítás teljesítését anélkül, hogy ezt a SZERZŐDÉS megsértésének tekintenék, vagy új határidőt állapíthat meg a megrendelés teljesítésére.

 

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

 

A CÉG a személyes adatokat a FELHASZNÁLÓKtól / ÜGYFÉLEKTŐL gyűjtve kezeli a SZERZŐDÉS teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, és vállalja, hogy betartja az 1. sz. A személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében az egyének védelméről szóló 677/2001.
A VÁLLALAT által megszerzett adatokat adatbázisokban tárolják, és a VÁLLALAT minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megvédje azokat a véletlen vagy illegális megsemmisüléstől.
A SZERZŐDÉS teljesítéséhez a VÁLLALAT továbbítja az ÜGYFÉLEKTŐL összegyűjtött személyes adatokat a termékeket szállító futárcégnek, valamint azoknak a banki egységeknek, amelyeken keresztül az online fizetéseket feldolgozzák.

 

JOGI INFORMÁCIÓK

 

A TÁRSADALOM FELELŐSSÉGE

A VÁLLALAT nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amennyiben azt a jelen feltételek és a SZERZŐDÉS, valamint az OLDALON említett egyéb utasítások be nem tartása okozza.
A VÁLLALAT nem vállal felelősséget sem a Honlap nem működése következtében keletkezett károkért, sem azokért a károkért, amelyek a Honlap bizonyos hozzáférhető linkjeihez való hozzáférés lehetetlenségéből erednek.
A VÁLLALAT nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amelyet az ÜGYFÉL vagy bármely harmadik fél elszenvedhet, ha a TÁRSASÁG teljesíti a SZERZŐDÉS bármely kötelezettségét, valamint azokért a károkért, amelyek a termékek és szolgáltatások átadás utáni használatából származnak, különösen veszteségtermékekre.
GARANCIÁK.

Az OLDALON értékesített minden termékre, kivéve a visszazárt termékeket, a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi politikájának megfelelően szavatossági feltételek vonatkoznak. A termékek újak, eredeti csomagolásban és az egyes gyártók által engedélyezett forrásokból származnak.
A termék jótállási tanúsítványának hiányát az áru átvételétől számított 48 órán belül be kell jelenteni az info@adix.ro e-mail címen. A későbbi értesítést nem vesszük figyelembe.
AZ ÜGYFÉL, mint vevő, köteles elismerni és betartani a jótállási tanúsítvány rendelkezéseit, ellenkező esetben fennáll a garancia elvesztésének lehetősége.

 

FŐ ERŐ

Egyik fél sem lesz felelős a szerződéses kötelezettségeinek elmulasztásáért, ha ennek elmulasztása vis maior következménye, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően.

 

 

ALKALMAZANDÓ JOG - JOGHATÓSÁG

A SZERZŐDÉSRE a román törvények vonatkoznak. A CÉG és az ÜGYFÉL közötti esetleges vitákat békés úton rendezik, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a vitákat a román bíróságok rendezik a CÉG székhelyén.

 

 

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Az ezen a Honlapon integrált összes anyag a CÉG szellemi tulajdonát képezi. Ezeket az anyagokat nem lehet másolni vagy sokszorosítani, kivéve azt az időszakot, amelyig online kell megtekinteni őket. Mindazonáltal a Honlap teljes oldala kinyomtatható, ha azokat szigorúan személyes célokra kívánják felhasználni.
A fentiek általános alkalmazhatósága ellenére a VÁLLALAT időről időre felajánlhatja a háttérképek, képernyővédők vagy egyéb segédprogramok letöltését a HONLAPról.

 

 

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

 

Személyes adatok: bármely információ egy azonosított vagy azonosítható természetes személyről; azonosítható személy az a személy, akit közvetlen vagy közvetett módon lehet azonosítani, különösen egy azonosító számra vagy a fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásra jellemző egy vagy több tényezőre hivatkozva.

A személyes adatok feldolgozása minden olyan művelet vagy műveletek összessége, amelyet a személyes adatokkal automatikus vagy nem automatikus módon végeznek, például gyűjtés, nyilvántartásba vétel, rendszerezés, tárolás, adaptálás vagy módosítás, kinyerés, konzultáció, felhasználás, harmadik fél számára történő közzététel. továbbítás, terjesztés vagy bármilyen más módon, összekapcsolás vagy kombinálás, blokkolás, törlés vagy megsemmisítés.
A TÁRSASÁG csak a látogató / FELHASZNÁLÓ / ÜGYFÉL által önként megadott személyes adatokat regisztrálja.
Törvény követelményei szerint. A személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében az egyének védelméről szóló 677/2001. Számú módosított és kiegészített TÁRSASÁG kötelessége a FELHASZNÁLÓK által megadott személyes adatok biztonságos és csak meghatározott célokra történő kezelése / ÜGYFÉLEK.

Az alkalmazottak személyes adatainak titkosságát a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelettel összhangban biztosítjuk. Rendelet az adatvédelemről - RGPD).

A TÁRSASÁG tiszteletben tartja a Honlapra belépő minden személy adatainak titoktartási jogát.

A VÁLLALAT nem gyűjt személyes adatokat a FELHASZNÁLÓKról / ÜGYFELEKRŐL (név, cím, telefon- vagy e-mail cím) (a továbbiakban: "Személyes adatok"), hacsak a FELHASZNÁLÓ / ÜGYFELEK maguk nem közlik ezeket az adatokat.

A FELHASZNÁLÁSON való regisztrációval / RENDELÉS leadásával és a személyes adatok kitöltésével a regisztrációs űrlapokban a FELHASZNÁLÓK / ÜGYFELEK kijelentik, hogy egyetértenek abban, hogy minden személyes adataik szerepeljenek a TÁRSASÁG adatbázisában, és kifejezett és egyértelmű beleegyezésüket adják, hogy minden adataik személyes adatai tárolni és felhasználni:
- marketingtevékenység információk vagy kereskedelmi üzenetek (ajánlatok, promóciók, reklám- és marketingüzenetek a TÁRSASÁG és a CÉG bármilyen jellegű kapcsolatban álló harmadik fél tevékenységével kapcsolatban) fogadásával a CÉG felé közölt e-mail címeken,
- versenyeken, promóciókon való részvétel;
- nem kereskedelmi vagy adminisztratív üzenetek továbbítása (a webhely, az adminisztráció stb. változásával kapcsolatban);
- belső statisztikák, amelyek szükségesek a kínált szolgáltatások minőségének és a Honlap imázsának javításához, valamint új jellegzetes elemek, promóciók, funkcionalitások és új szolgáltatások létrehozásához;
- korlátozott hozzáféréssel rendelkező szakaszokhoz való hozzáférés biztosítása a HONLAPHOZ;
- az értékesítési adatok nyomon követése.

A CÉG ezeket az információkat a fent említett tevékenységek céljából nyilvánosságra hozhatja kereskedőinek és ügynökeinek.

A TÁRSASÁG nem hoz nyilvánosságra semmilyen információt a FELHASZNÁLÓ FELHASZNÁLÓJÁRÓL / ÜGYFÉLEKRŐL, vagy anélkül, hogy előzetesen megkapná kifejezett hozzájárulását. Ugyanakkor közzétehet információkat és személyes adatokat, ha ezt a törvény kifejezetten előírja.

Törvény szerint. A 677/2001 FELHASZNÁLÓK / ÜGYFÉLEK az információhoz való joghoz (12. cikk), az adatokhoz való hozzáféréshez (13. cikk), a beavatkozáshoz (14. cikk), az ellenzékhez (15. cikk) tartoznak, és nem tartoznak egyedi döntés hatálya alá. (17. cikk) és bírósághoz fordulni (18. cikk). Ugyanakkor jogukban áll ellenvetni az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését és kérni az adatok törlését. E jogok gyakorlása érdekében bárki írásban, keltezéssel és aláírással fordulhat a CÉG székhelyén.

A VÁLLALAT címére küldött, keltezett és aláírt, írásbeli kérelem alapján a FELHASZNÁLÓK / VEVŐK ingyenesen gyakorolhatják a következő jogokat:
- évente egyszer annak megerősítése, hogy a személyes adatokat feldolgozzák vagy nem kezelik;
- beavatkozni az átadott adatokba;
- ellenezni az adatok feldolgozását sajátos helyzetükhöz kapcsolódó indokolt és jogos okokból.

Mindenkinek joga van jogos okból kifogást emelni a rá vonatkozó adatok kezelése ellen. Ez a tiltakozási jog kizárható a törvény által előírt bizonyos feldolgozások esetében (pl .: pénzügyi és adóügyi szolgálatok, rendőrség, igazságügy, társadalombiztosítás által végzett feldolgozás). Ezért ez az állítás nem vehető fel, ha a feldolgozás kötelező; mindenkinek joga van arra is, hogy minden indoklás nélkül ingyenesen tiltakozzon személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozása ellen. Részletek a www.dataprotection.ro oldalon
A NEM SZEMÉLYES ADATOK AUTOMATIKUS BETÖLTÉSE.

Bizonyos esetekben a CÉG nem személyes információkat gyűjthet a FELHASZNÁLÓK / ÜGYFELEKRŐL. Ilyen információk például a következők: a használt böngésző típusa, a használt számítógép operációs rendszere és annak a webhelynek a domain neve, amelyről a FELHELY-hez csatlakoztak.

A TÉRKÉP megtekintése közben a TÁRSASÁG bizonyos információkat tárolhat a FELHASZNÁLÓ / ÜGYFÉL oldalon. Ez az információ "Cookie" vagy hasonló fájl formájában jelenik meg. Ezek a "Cookie-k" fájlok segítenek a VÁLLALATnak egy olyan OLDAL vagy reklám elkészítésében, amely a legjobban reagál a FELHASZNÁLÓK / ÜGYFELEK érdeklődésére és preferenciáira.

A legtöbb internetes böngészővel törölheti vagy letilthatja a "Cookie-k" fájlokat, vagy figyelmeztetést kaphat, mielőtt ilyen fájlt fogadna. A VÁLLALAT javasolja a FELHASZNÁLÓKON / ÜGYFÉLEKEN, hogy olvassák el a böngésző utasításait vagy a súgófájlt, hogy további információt találjanak ezekről a funkciókról.

Az SC ADIX TECHNIK SRL be van jegyezve a személyes adatok feldolgozásának bizonyítékaiba. Általános nyilvántartási szám: 0001909

Az Adix.ro sütiket használ a weboldalunk felhasználói élményének személyre szabása és javítása érdekében. Tájékoztatjuk Önt, hogy frissítettük irányelveinket, hogy azokba és az Adix.ro webhely jelenlegi tevékenységébe beépítsük a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről szóló (EU) 2016/679 rendelet által javasolt legújabb módosításokat, és az ilyen adatok szabad mozgásáról. Mielőtt folytatná a weboldalunk böngészését, szánjon időt arra, hogy elolvassa és megértse a Cookie-irányelvek tartalmát. A weboldalunk böngészésével folytatva megerősíti, hogy elfogadja a sütik használatát a Cookie-irányelveknek megfelelően. Ne felejtsük el azonban, hogy ezeknek a sütiknek a beállításait bármikor megváltoztathatja a Cookie-irányelvek utasításainak betartásával. Több információ

A sütik a webhelyen végzett műveletek nyomon követésére szolgálnak. A böngészés folytatásával elfogadja a sütik használatát, vagy hozzájárulását az "Elfogadás" gombra kattintva adhatja meg. Emellett információkat talál a www.adix.ro webhely által használt, az SC Adix Technik SRL által kezelt és tulajdonában lévő "sütik" használatáról, beillesztéséről és kezeléséről. Ezenkívül a következő hasznos linkek kapcsolódnak ehhez a témához. Ha további információra van szüksége, és az alábbiakban nem találhatók meg, akkor lépjen kapcsolatba velünk: info@adix.ro Arra kérjük Önt, hogy figyelmesen olvassa el a következő információkat: Ez a webhely harmadik felektől származó sütiket is használ a jobb böngészési élmény érdekében. és személyre szabott szolgáltatások. Ezek a sütik a következő harmadik felektől származhatnak: Google Analytics, Google Adsense, Google+, Facebook, stb. A harmadik féltől származó sütik teljes listája az alábbiakban, a Harmadik fél sütik szakaszban olvasható. Ezen a webhelyen vannak linkek harmadik felek webhelyeire; miután elérte ezeket a linkeket, a felhasználókra az adott weboldal irányelvei vonatkoznak. Mi az a "süti"? A "Cookie" (más néven "böngésző süti" vagy "HTTP cookie") egy kis betűkből és számokból álló fájl, amelyet a felhasználó számítógépén, mobil terminálján vagy más berendezésén tárolnak. Férjen hozzá az internethez. A sütit a webszerver által egy böngésző (pl. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) által kiadott kérelemre telepítik, és teljesen "passzív" (nem tartalmaz szoftvert, vírusokat vagy kémprogramokat, és nem fér hozzá a felhasználó merevlemezén lévő információkhoz. ). A süti 2 részből áll: a cookie nevéből és tartalmából vagy értékéből. Ezenkívül meghatározzák a süti időtartamát; technikailag csak a sütit küldő webszerver férhet hozzá újra, amikor a felhasználó visszatér az adott webszerverhez társított webhelyre. A sütik nem igényelnek személyes adatokat felhasználásuk érdekében, és a legtöbb esetben nem azonosítják személyesen a webhelyre belépő felhasználókat. A sütik a következőképpen vannak besorolva: Munkamenet-sütik - ideiglenesen megmaradnak a webböngésző sütik könyvtárában, hogy az addig tárolhassa őket, amíg a felhasználó ki nem jelentkezik az adott webhelyről, vagy bezárja a böngészőablakot (pl .: amikor bejelentkezik / kijelentkezik egy webmail-fiók vagy a közösségi hálózatokon). Állandó sütik - ezeket a számítógép merevlemezén vagy eszközén tárolják (és általában a sütik alapértelmezett élettartamától függenek). Az állandó sütik közé tartoznak azok is, amelyeket nem a felhasználó által jelenleg látogatott személy helyez el - úgynevezett „harmadik fél sütik” - amelyek névtelenül felhasználhatók a felhasználó érdekeinek memorizálására, hogy a felhasználók számára a legrelevánsabb reklám kézbesítve. Milyen előnyei vannak a sütiknek? A cookie olyan információkat tartalmaz, amelyek összekapcsolják a webböngészőt (felhasználót) egy adott webszerverrel (webhely). Ha egy böngésző újra hozzáfér az adott webszerverhez, el tudja olvasni a már tárolt információkat, és ennek megfelelően reagál. A sütik kellemes böngészési élményt nyújtanak a felhasználóknak, és számos weboldal erőfeszítéseit támogatják a felhasználók számára kényelmes szolgáltatások nyújtása érdekében: pl. - online adatvédelmi beállítások, a webhely nyelvének lehetőségei, bevásárlókocsik vagy releváns hirdetések. Mennyi a süti élettartama? A sütiket a webszerverek kezelik. A süti élettartama változó, attól függően, hogy milyen célra szolgál. Bizonyos sütiket egyetlen munkamenethez használnak (munkamenet-sütik), és azokat a továbbiakban nem őrzik meg, amint a felhasználó elhagyta a weboldalt, és egyes sütiket megtartanak és újra felhasználnak minden egyes alkalommal, amikor a felhasználó visszatér az adott weboldalra („cookie-permanent”). A cookie-kat azonban a felhasználó bármikor törölheti a böngésző beállításain keresztül. Mik azok a harmadik féltől származó sütik? A webhely bizonyos tartalmi szakaszait harmadik felek / szolgáltatók, például videó vagy hirdetés, nyújthatják. Ezek a harmadik felek sütiket is elhelyezhetnek a webhelyen keresztül, és "harmadik fél sütiknek" hívják őket, mivel azokat nem az adott weboldal tulajdonosa helyezi el. Harmadik fél szolgáltatóknak be kell tartaniuk a vonatkozó jogszabályokat és a webhely tulajdonosának adatvédelmi irányelveit is. Hogyan használják a sütik a webhelyünket? Ennek a webhelynek a meglátogatása sütiket helyezhet el a következő célokból: Webhely teljesítmény-sütik Látogatóelemző sütik Regisztrációs sütik Reklám-sütik Teljesítmény-sütik Ez a fajta süti megőrzi a felhasználói preferenciákat ezen a webhelyen, így nem szükséges azokat minden egyes alkalommal megadni, amikor meglátogatja a webhelyet. . Példák: a videolejátszó hangerejének beállítása, a video streaming sebessége, amellyel a böngésző kompatibilis. Látogatóelemző cookie-k Minden egyes alkalommal, amikor a felhasználó meglátogatja ezt a harmadik fél által biztosított Google Analytics-webhelyet, létrehoz egy felhasználói elemzési cookie-t. Ez a süti megmondja nekünk, hogy járt-e már ezen a webhelyen. A böngésző megmondja nekünk, hogy rendelkezik-e ezzel a cookie-val, és ha nem, akkor létrehozunk egyet. Lehetővé teszi az egyedi felhasználók megfigyelését, akik ellátogatnak hozzánk, és milyen gyakran csinálják. Mindaddig, amíg Ön nincs regisztrálva ezen a webhelyen, ez a süti nem használható személyek azonosítására, csak statisztikai célokra szolgálnak. Ha regisztrált vagy, akkor ismerhetjük az általunk megadott részleteket is, például az e-mail címedet és a felhasználónevedet. Ezeket bizalmasan kezeljük, és az Általános Szerződési Feltételek, az Adatvédelmi irányelvek és a a személyes adatok védelmével kapcsolatban. Földrajzi célú sütik Ezeket a sütiket olyan program használja, amely meghatározza, hogy melyik megyéből származik. Teljesen névtelen, és csak a webhely tartalmának személyre szabására szolgál. A regisztrációhoz szükséges sütik Amikor regisztrál ezen a webhelyen (adott esetben például egy megjegyzés közzétételéhez), akkor létrehozunk egy cookie-t, amely értesít minket, ha regisztrált vagy sem. Szervereink ezeket a cookie-kat használják arra, hogy megmutassák számunkra azt a fiókot, amelyen regisztráltak, és ha engedélye van egy adott szolgáltatásra. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a webhelyünkön közzétett minden információt társítsunk a felhasználónevével. Ha nem a "Jelszó megjegyzése" lehetőséget választotta, akkor ez a süti automatikusan törlődik, amikor bezárja böngészőjét vagy számítógépét. Reklám sütik Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy megtudjuk, megtekintett-e online hirdetést, milyen típusú és mennyi idő telt el azóta, hogy meglátta a hirdetési üzenetet. Ezeket a sütiket az online hirdetések célzására is felhasználják. Harmadik féltől származó sütiket is felhasználhatunk a hirdetések jobb megcélzásához, például ünnepi hirdetések megjelenítéséhez, ha a felhasználó nemrégiben meglátogatott egy cikket az ünnepi oldalon. Ezek a sütik névtelenek, a megtekintett tartalomról tárolnak információkat, nem a felhasználókról. Névtelen sütiket állítunk be más webhelyeken keresztül is, ahol hirdetünk. Ezeket megkapva tehát felhasználhatjuk őket arra, hogy felismerjük Önt, mint a webhely látogatóját, ha később meglátogatja oldalunkat, ezen információk alapján hirdetést tudunk szállítani. Reklámszolgáltatói sütik Az ezen a webhelyen talált hirdetések egy része (ha van ilyen) harmadik feleké. Ezen felek egy része saját névtelen sütik segítségével elemzi, hány embert tettek közzé egy hirdetés, vagy hogy hány embert tettek már meg ugyanazon hirdetésen többször. Azoknak a vállalatoknak, amelyek ezeket a sütiket generálják, saját adatvédelmi irányelveik vannak, és ez a webhely nem fér hozzá a sütik elolvasásához vagy megírásához. Harmadik féltől származó sütik felhasználhatók célzott hirdetések megjelenítésére más webhelyeken is, az ezen a webhelyen való böngészésed alapján. Egyéb harmadik féltől származó sütik Egyes oldalakon harmadik felek beállíthatnak saját névtelen sütiket az alkalmazás sikerének nyomon követése vagy az alkalmazás testreszabása érdekében. Ennek a webhelynek a használata miatt ez a webhely nem férhet hozzá ezekhez a sütikhez, ahogyan harmadik felek sem. Például, amikor egy cikket a webhelyen található közösségi média gomb használatával terjeszt, az adott közösségi hálózat rögzíti az Ön tevékenységét. A webhely által a saját nevében és harmadik felek nevében használt összes cookie részletes listája: cookie-k (harmadik féltől származó sütik): __utma - Google Analytics - időtartam: 2 év - szerep: Anonim információkat tárol a felhasználó interakciójáról (példa: a különböző marketing anyagokkal vagy oldalakkal való interakció időpontja és dátuma, amelyek a felhasználót a webhelyre vezették) ) __utmb - Google Analytics - időtartam: 30 perc - szerep: Anonim információkat tárol a felhasználó interakciójáról (példa: a különböző marketing anyagokkal vagy oldalakkal való interakció időpontja és dátuma, amelyek a felhasználót a webhelyre vezették) __utmc - Google Analytics - időtartam: aktuális munkamenet - szerep: Névtelen információkat tárol a felhasználó interakciójáról a webhelyhez (példa: a különböző marketing anyagokkal való interakció ideje és dátuma) vagy olyan oldalak, amelyek a felhasználót a webhelyre vezették) __utmv - Google Analytics - időtartam: 2 év - szerep: Névtelen információkat tartalmaz a látogatókról azok szegmentálása érdekében. __utmz - Google Analytics - időtartam: 6 hónap - szerep: Anonim információkat tárol a felhasználó és a webhely interakciójáról (például: a különböző marketing anyagokkal vagy oldalakkal való interakció időpontja és dátuma, amelyek a felhasználót a webhelyre vezették). _ga - Google Analytics - időtartam: 2 év - szerep: Anonim információkat tárol a felhasználó interakciójáról (példa: a különböző marketing anyagokkal vagy oldalakkal való interakció időpontja és dátuma, amelyek a felhasználót a webhelyre vezették) _gat - Google Analytics - időtartam : 10 perc - szerep: Névtelen információkat tárol a felhasználó interakciójáról (példa: a különféle marketing anyagokkal vagy oldalakkal való interakció időpontja és dátuma, amelyek a felhasználót a webhelyre vezették) APISID, HSID, PREF, SAPISID, SID, SSID - Google. Com - időtartam: 2 év - szerep: Megőrzi a felhasználói interakciókat a Google szolgáltatásaival, például a Google Maps, a Google Naptár, a Google+ stb. NID - Google.com - időtartam: 6 hónap - szerep: Megőrzi a felhasználói interakciókat a Google szolgáltatásaival, például a Google Maps, a Google Naptár, a Google+ stb. fr - Facebook.com plugin - időtartam: 3 hónap - szerep: A Like & Share Facebook.com plugin működéséhez használják. Milyen típusú információkat tárolnak és férnek hozzá a cookie-k segítségével? A sütik információkat egy kis szöveges fájlban tárolnak, amely lehetővé teszi a webhely számára, hogy felismerje a böngészőt. A webszerver felismeri a böngészőt, amíg a cookie lejár, vagy törlődik. A cookie olyan fontos információkat tárol, amelyek javítják az internetes böngészés élményét (például: annak a nyelvnek a beállításai, amelyen egy webhelyhez szeretne hozzáférni; a felhasználónak a webmail-fiókba bejelentkezve kell tartania; az online banki biztonságot; a termékeket a kosárban kell tartania). Miért fontosak a sütik az internet számára? A cookie-k jelentik az Internet hatékony működésének központi pontját, elősegítve a barátságos böngészés élményét és az egyes felhasználók preferenciáihoz és érdekeihez igazodva. A sütik elutasítása vagy letiltása egyes webhelyek használatát lehetetlenné teheti. A cookie-k elutasítása vagy letiltása nem azt jelenti, hogy többé nem látja az online hirdetést - hanem csak azt, hogy a továbbiakban nem fogja tudni figyelembe venni az Ön preferenciáit és érdeklődési körét, amelyet a böngészési viselkedése kiemel. Példák a cookie-k fontos felhasználására (amelyekhez a felhasználónak nem kell hitelesítenie egy fiókot): A felhasználói preferenciákhoz szabott tartalom és szolgáltatások - hírek, időjárás, sport, térképek, állami és kormányzati szolgáltatások, szórakoztató webhelyek és utazási szolgáltatások kategóriái. A felhasználók érdeklődéséhez igazított ajánlatok - jelszó megőrzése, nyelvi preferenciák (Például: a keresési eredmények megjelenítése román nyelven). Gyermekvédelmi szűrők megtartása az internetes tartalmakon. Korlátozza a hirdetésmegjelenítés gyakoriságát - Korlátozza a hirdetés megjelenítésének számát egy adott felhasználó számára a webhelyen. Relevánsabb hirdetések biztosítása a felhasználó számára. Mérési, optimalizálási és elemzési funkciók - például egy webhely forgalmának bizonyos szintjének megerősítése, milyen típusú tartalom megtekintése és hogyan jut el a felhasználó egy webhelyhez (például: keresőmotorokon keresztül, közvetlenül, más webhelyekről stb.). A webhelyek ezeket az elemzéseket felhasználásuk célja, hogy a felhasználók javára javítsák a webhelyeket. Biztonsági és adatvédelmi kérdések A sütik NEM rosszindulatú programok! Sima szöveget használnak. Nem kódrészekből állnak, így nem futtathatók, és nem is indulhatnak el automatikusan. Következésképpen nem másolhatók vagy másolhatók más hálózatokon, hogy újra fussanak vagy ismétlődjenek. Mivel nem tudják elvégezni ezeket a funkciókat, nem tekinthetők vírusoknak. A sütik azonban negatív célokra is felhasználhatók. Mivel a felhasználók preferenciáiról és böngészési előzményeiről információkat tárol, mind egy adott webhelyen, mind több más webhelyen, a sütik a Spyware egyik formájaként használhatók. Számos kémprogram-elhárító termék tisztában van ezzel, és folyamatosan megjelöli a törölni kívánt sütiket a víruskereső / kémprogram-elhárító / szkennelési eljárások során. Általában a böngészők integrált adatvédelmi beállításokkal rendelkeznek, amelyek a sütik különböző szintű elfogadását, érvényességi idejét és automatikus törlését biztosítják, miután a felhasználó meglátogatott egy adott webhelyet. A sütikkel kapcsolatos egyéb biztonsági kérdések Mivel az identitásvédelem nagyon értékes, és minden internetes felhasználó jogát képviseli, tanácsos tudni, hogy a sütik milyen problémákat okozhatnak. Mivel rajtuk keresztül az információkat folyamatosan továbbítják mindkét irányba a böngésző és a weboldal között, ha egy támadó vagy illetéktelen személy beavatkozik az adatátvitel során, a cookie-ban szereplő információkat lehallgathatják. Bár nagyon ritka, ez akkor fordulhat elő, ha a böngésző egy titkosítatlan hálózat (pl. Egy nem biztonságos Wi-Fi hálózat) segítségével csatlakozik a szerverhez. Más cookie-alapú támadások helytelen cookie-beállításokkal járnak a szervereken. Ha egy webhely nem követeli meg, hogy a böngésző csak titkosított csatornákat használjon, a támadók ezt a biztonsági rést arra késztethetik, hogy a böngészőket nem biztonságos csatornákon keresztül küldjék információkat. A támadók ezután felhasználják az információkat, hogy jogosulatlanul hozzáférjenek bizonyos webhelyekhez. Nagyon fontos, hogy legyen óvatos a személyes adatok védelmének legmegfelelőbb módjának kiválasztásában. Tippek a biztonságos és felelősségteljes böngészéshez, sütik alapján. Rugalmasságuknak és annak a ténynek köszönhetően, hogy a leglátogatottabb és legnagyobb webhelyek többsége sütiket használ, szinte elkerülhetetlenek. A sütik letiltása nem teszi lehetővé a felhasználó számára a legelterjedtebb és leggyakrabban használt webhelyek, például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és mások hozzáférését. Íme néhány tipp, amelyek biztosíthatják, hogy gond nélkül, de a sütik segítségével böngészhessen: Testreszabhatja böngészője beállításait a sütik tekintetében, hogy tükrözze a sütik használatának biztonságát. Ha nem bánja a cookie-kat, és csak Ön használja ezt a számítógépet, hosszú lejárati dátumokat állíthat be a böngészési előzmények és a személyes hozzáférési adatok tárolására. Ha megosztja hozzáférését a számítógépéhez, érdemes megfontolnia a böngésző beállítását úgy, hogy minden egyes böngésző bezárásakor törölje az egyes böngészési adatokat. Ez a lehetőség a sütik elhelyezésére szolgáló webhelyek eléréséhez és a látogatással kapcsolatos információk törléséhez a böngészési munkamenet végén. Telepítse és folyamatosan frissítse a kémprogram-elhárító alkalmazásokat. A kémprogram-észlelő és -megelőző alkalmazások közül sok magában foglalja a webhely támadás-felderítését. Így megakadályozza, hogy a böngésző olyan weboldalakat érjen el, amelyek kihasználhatják a böngésző sebezhetőségét vagy rosszindulatú programokat tölthetnek le. Győződjön meg arról, hogy a böngészője folyamatosan frissül. A cookie-alapú támadások közül sok kihasználható a böngészők régebbi verzióinak gyengeségeinek kihasználásával. A sütik mindenütt megtalálhatók, és nem kerülhetők el, ha hozzáférést akarsz élvezni az internetes oldalakhoz - helyi vagy nemzetközi. A működésük és az általuk nyújtott előnyök világos megértésével megteheti a szükséges biztonsági intézkedéseket, hogy magabiztosan böngészhessen az interneten. Hogyan állíthatja le a sütiket? A sütik letiltása és elutasítása bizonyos webhelyeket nem praktikusakká vagy nehezen látogathatóvá és felhasználhatóvá teheti. Ezenkívül a sütik elfogadásának elutasítása nem jelenti azt, hogy többé nem fog kapni / látni online hirdetést. Elméletileg bármely böngésző lehetővé teszi, hogy ezeket a sütiket többé ne fogadja el, vagy beállíthatja a böngészőt egy adott webhely cookie-jainak elfogadására. Minden modern böngésző lehetővé teszi a cookie-beállítások megváltoztatását. Ezek a beállítások általában a böngésző "opciók" vagy "beállítások" menüjében találhatók. Hasznos linkek A harmadik felek által létrehozott sütik beállításához és az online reklámozással kapcsolatos adatvédelemről az IAB Romania a következő webhelyet nyújtja: http://www.youronlinechoices.com/ro/ Ha további információkat szeretne megtudni a következőkről: sütiket és azok használatát, a cookie-król az Európai Unió hivatalos weboldalán érhet el: http://ec.europa.eu/cookies/index_en.htm

Rakd le