+4 0727 734 324
[weglot_switcher]

Adatvédelmi irányelvek

 

 

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme mellett, amikor ezeket az adatokat feldolgozzuk. Mielőtt elküldené nekünk személyes adatait, javasoljuk, hogy olvassa el ezt a szabályzatot, amely tájékoztatást nyújt arról, hogy vállalatunk miként dolgozza fel a személyes adatokat a szolgáltatásaink nyújtásának részeként.

 

 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

 

 

Societatea Comerciala “ADIX TECHNIK” SRL, székhelye Nagyváradon, Bihar megyében, a Matei Corvin utca 30. szám alatt, 5. iroda, adóügyi azonosító kódja: 25191470, nyilvántartási szám: ONRC Bihor J05 / 302/2009, jogi képviseletében Miklós Zoltán Zoltán, adminisztrátorként eljárva szállítási és logisztikai szolgáltatásokat ("Szolgáltatások") nyújt. Az a szerv, amelyhez felvette a kapcsolatot, az adatkezelő az Önnel kapcsolatban kapott és kezelt személyes adatok tekintetében, az Ön számára nyújtott Szolgáltatások részeként.

Amikor felveszi a kapcsolatot a Societatea Comerciala “ADIX TECHNIK” SRL-vel, akkor az adatokat, beleértve az Ön által feltárt személyes adatokat vagy a szállítással kapcsolatos részleteket, például név, vezetéknév, telefonszám, postai cím vagy e-mail cím, feldolgozzuk. Javasoljuk, hogy ne hozzon nyilvánosságra érzékeny személyes adatokat, például olyan adatokat, amelyek faji vagy etnikai származást, vallást, szakszervezeti tagságot, szexuális irányultságot, egészséget stb.

Az „ADIX TECHNIK” SRL kereskedelmi társaság személyes adatokat is kaphat más adatszolgáltatóktól abból a célból, hogy az „ADIX TECHNIK” kereskedelmi kereskedelmi társaság szolgáltatást nyújtson vagy segítséget nyújtson a Szolgáltatások révén, vagy kéréseket küldjön Önnek vagy tőled, mint kedvezményezettnek. bizonyos Szolgálat.

Az „ADIX TECHNIK” SRL kereskedelmi társaság az Ön személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adatokat más jogi alapon, például beleegyezés, szerződés, jogi kötelezettség, jogos érdekek védelme és érvényesítése alapján lehet feldolgozni. A jogos érdek Szolgáltatás / Termék és marketing célokból állhat.

Ha kivételes körülmények között Ön az „ADIX TECHNIK” SRL vállalatnak személyes adatoknak minősül, amelyek bizalmas személyes adatoknak minősülnek, akkor az „ADIX TECHNIK” SRL köteles ezeket a bizalmas személyes adatokat csak az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően feldolgozni, amelyre vonatkozóan az Ön előbb kifejezett hozzájárulás szükséges.

 

 

Miért gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait?

 

 

Személyes adatait elsősorban az "ADIX TECHNIK" SRL kereskedelmi céggel vagy a Societatea Comerciala "ADIX TECHNIK" SRL ügyféllel kötött szerződés vagy az Ön kérésének teljesítése érdekében kezeljük, hogy intézkedéseket hozzunk kéréseinek megoldására (például a szerződés formanyomtatványa regisztráció vagy felmérés részeként), vagy törvény, vagy az alkalmazandó jogszabályok, beleértve az alkalmazandó adatvédelmi törvényeket is előírhatják.

Személyes adatait a Societatea Comerciala “ADIX TECHNIK” SRL dolgozza fel a következő célokra:

- a "ADIX TECHNIK" SRL társaságra háruló jogi kötelezettségek teljesítése érdekében a számláján vagy webhelyén keresztül benyújtott kérelmeinek feldolgozása, illetve a megrendelésével kapcsolatos ellenőrzések és alakiságok elvégzése során a Társaság "ADIX TECHNIK” SRL weboldalán;

- a cégünk és Ön közötti szerződéses kapcsolat fejlesztése érdekében, ideértve az adásvételi szerződés végrehajtását is - termékek vásárlása, számlázása és terjesztése, Önnel folytatott levelezés, esetleges követelések behajtása és minden jogos érdekünk védelme a vállalat adminisztratív vagy jogi értelemben a követelések harmadik felek részére történő átruházása, az Ön kéréseinek átvitele és kezelése, valamint az archiválással kapcsolatos jogi követelmények betartása;

- az ADIX TECHNIK vagy az ADIX TECHNIK partnerek / leányvállalatok termékeinek közvetlen marketing és reklámtevékenységei (pl. termékajánlatok), cégünk vagy partnereink / leányvállalataink legmegfelelőbb termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítésével, többek között elküldéssel kereskedelmi célú kommunikáció. Ahol a törvény előírja, lehetősége van kifejezni beleegyezését az adatainak e célra történő felhasználásához;

- érdeklődésének és preferenciáinak meghatározása és értékelése érdekében, automatikus és / vagy nem automatikus eszközökkel, személyre szabott ajánlatok generálása érdekében. Az Ön beleegyezésének kifejezésével a webhely Általános Szerződési Feltételei megfelelő négyzetének bejelölésekor elfogadja, hogy az ADIX TECHNIK olyan számítógépes technikákat használjon, amelyek nem járnak emberi tényező jelenlétével, és jogi következményekkel járhatnak a vagy amelyeknek lehetnek bizonyos hatásai, amelyek jelentős hatással lehetnek a veled fennálló kapcsolatodra. Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása azzal az előnnyel jár, hogy az Ön igényeinek és érdeklődésének a lehető legközelebb álló szolgáltatást kínál Önnek, ugyanakkor javaslatot tesz néhány választásra az ADIX TECHNIK termékekkel / szolgáltatásokkal kapcsolatban;

- az ADIX TECHNIK termékekkel / szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségének értékelése érdekében;

- statisztikai elemzések céljából, amelyek nem járnak egyedi profilok létrehozásával.

 

 

A feldolgozás jogalapja

 

 

A személyes adatok fenti célú feldolgozása a következőkön alapul:

- az ADIX TECHNIK-et az esetleges jogszabályi rendelkezések eredményeként terhelő jogi kötelezettségek

- az ADIX TECHNIK-kel kötött adás-vételi szerződés megkötése, illetve végrehajtása;

- az ADIX TECHNIK jogos érdeke termékeinek és / vagy szolgáltatásainak népszerűsítésére;

- az Ön hozzájárulása a marketing / reklámtevékenységhez és egyéb olyan feldolgozáshoz, amelyhez a szakterület jogszabályai előírják a hozzájárulás megszerzésének kötelezettségét.

Amilyen mértékben hozzájárulását adta bizonyos feldolgozáshoz, joga van bármikor visszavonni beleegyezését.

 

 

Meddig tároljuk az Ön személyes adatait?

 

 

Személyes adatait addig kezeljük, ameddig az szükséges a fent említett célok teljesítéséhez, és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban, különösen, ha szerződést kötött az ADIX TECHNIK-kel, vagy az ADIX TECHNIK személyes adatokat kapott rólad olyan ügyfelektől, akikkel / szerződést kötöttek.

A személyes adatokat a feldolgozás céljainak eléréséhez szükséges ideig tároljuk feldolgozásra, ezt követően pedig belső irányelveink követelményeinek és a törvényi előírásoknak megfelelően.

 

 

Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

 

 

Személyes adatait meg lehet osztani bizonyos szolgáltatókkal vagy ügynökökkel és szolgáltatókkal.

Az ADIX TECHNIK által használt bármely harmadik fél szolgáltató köteles az Ön személyes adatait csak az ADIX TECHNIK utasításainak megfelelően kezelni, és ésszerű biztonságban tartani az Ön személyes adatait.

Az ADIX TECHNIK továbbíthatja az Ön személyes adatait harmadik fél szolgáltatóknak, például szolgáltatóknak is, hogy biztosítsa Önnek a Szolgáltatásokat.

Bizonyos körülmények között és a jogszabályoknak megfelelően szükség lehet az adatok nyilvánosságra hozatalára a hatóságok előtt. Személyes adatait nyilvánosságra hozhatjuk törvényes jogaink megalapozása, gyakorlása vagy védelme érdekében is.

Az ADIX TECHNIK tevékenység átszervezése vagy teljes vagy részleges értékesítése esetén a nyilvánosságra hozatalra adott esetben a személyes adatok feldolgozását szabályozó időszakonként alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kerül sor.

Személyes adatait adott esetben közölhetjük az ADIX TECHNIK csoport más vállalataival. Ilyen csoporthoz tartozó vállalatok közé tartoznak az EU / EGT-n kívüli országokban található vállalatok, amelyek nem tudják ugyanolyan szintű adatvédelmet biztosítani, mint az EU / EGT-országok.

Mielőtt személyes adatait továbbítaná az ADIX TECHNIK csoport más vállalataihoz vagy az EU / EGT-n kívül található harmadik felekhez, az ADIX TECHNIK érintett szerve. az Európai Bizottság szokásos szerződéses kikötései alapján kössön átadási megállapodást ezzel a kedvezményezettel annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen adatvédelem az EU / EGT-n kívülre kerüljön.

A feldolgozási célok teljesítésének összefüggésében az ADIX TECHNIK az így összegyűjtött adatokat nyilvánosságra hozhatja szerződéses partnereinek, leányvállalatainak, az Ön személyes adatait az ADIX TECHNIK nevében feldolgozó felhatalmazott személyeknek vagy a központi / helyi hatóságoknak, a a következő esetekben:

- a weboldal és az általuk fejlesztett szolgáltatások adminisztrációja, karbantartása, személyre szabása és fejlesztése;

- bizonyos szerződéses kötelezettségek teljesítése az ADIX TECHNIK részéről, például ügyfélkapcsolati szolgáltatások, számlák nyomtatása és küldése stb.

- olyan helyzetekben, amikor ez a nyilvánosságra hozatal szükséges lenne a különféle promóciós jellegű játékokban vagy versenyeken, vagy az ADIX TECHNIK által szervezett egyéb promóciós kampányokban való részvétele eredményeként nyert nyeremények vagy egyéb eszközök odaítéléséhez;

- az ADIX TECHNIK különféle szerződéses partnereivel vagy leányvállalataival közösen szervezett promóciós kampányok esetén;

- adatelemzés, tesztelés és kutatás elvégzésére, a felhasználási és tevékenységi trendek figyelemmel kísérésére, biztonsági funkciók és felhasználói hitelesítés fejlesztésére;

- reklám / promóciós anyagok továbbítására, a törvényben meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal;

- amikor a személyes adatok közlését törvény írja elő.

 

 

Hogyan védjük meg a jogait?

 

 

A folyamat során nekünk adott beleegyezését bármikor visszavonhatja üzenettel (lásd alább az elérhetőségeket).

Önnek joga van hozzáférni a veletek kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz, bizonyos jogi kivételektől eltekintve. Ezenkívül megtámadhatja személyes adatainak gyűjtését és további feldolgozását. Ezenkívül joga van kérni, hogy bármilyen feldolgozás legyen ADIX

A TECHNIK mindent megtesz partnerei személyes adatainak védelme érdekében. Figyelembe véve az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 2018. május 25-től kezdődő bevezetését, biztosítjuk Önt, hogy az ADIX TECHNIK szigorúan betartja a személyes adatok feldolgozásának minden újonnan bevezetett szabályát és bizalmas adatait, amelyekkel bármikor konzultálhat .

Az ADIX TECHNIK az Ön személyes adatainak felhasználása során megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa azok biztonságát, a véletlen vagy illegális megsemmisítés, módosítás, nyilvánosságra hozatal vagy illetéktelen hozzáférés elleni védelmet.

 

 

Mit jelentenek a személyes adatok?

 

 

Amikor kapcsolatba lép az ADIX TECHNIK céggel, információcsere folyik. Ezek között lehetnek olyan személyes adatok, mint: név, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, szállítási adatok - gyűjtési vagy kézbesítési címek.

Az ADIX TECHNIK tovább kívánja kezelni a személyes adatokat annak érdekében, hogy továbbítsa Önnek az árajánlatokkal, a szállítás fázisával, számlázással kapcsolatos információkat vagy bármilyen más információt, amely szükséges a társaságaink közötti partnerség zökkenőmentes lebonyolításához.

 

 

Kivel kell kapcsolatba lépnie?

 

 

Ha valamelyik jogát élni kívánja, vagy kérdései vannak az adatvédelmi irányelvekkel vagy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, akkor lépjen kapcsolatba velünk:

Az RC LEGAL INDUSTRIAL CONSULT SRL kereskedelmi igazgató - az ADIX TECHNIK üzemeltetője

e-mail: [email protected]

Tel: 0769591171

 

 

Panaszok

 

Ha panaszt szeretne benyújtani személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben, telefonon vagy levélben, a fentiek szerint. Panaszt nyújthat be a helyi adatvédelmi ügynökségnél / hatóságnál is.