+4 0727 734 324

Adatvédelmi irányelvek

 

 

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme mellett, amikor ezeket az adatokat feldolgozzuk. Mielőtt elküldené nekünk személyes adatait, javasoljuk, hogy olvassa el ezt a szabályzatot, amely tájékoztatást nyújt arról, hogy vállalatunk miként dolgozza fel a személyes adatokat a szolgáltatásaink nyújtásának részeként.

 

 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

 

 

Societatea Comerciala “ADIX TECHNIK” SRL, székhelye Nagyváradon, Bihar megyében, a Matei Corvin utca 30. szám alatt, 5. iroda, adóügyi azonosító kódja: 25191470, nyilvántartási szám: ONRC Bihor J05 / 302/2009, jogi képviseletében Miklós Zoltán Zoltán, adminisztrátorként eljárva szállítási és logisztikai szolgáltatásokat ("Szolgáltatások") nyújt. Az a szerv, amelyhez felvette a kapcsolatot, az adatkezelő az Önnel kapcsolatban kapott és kezelt személyes adatok tekintetében, az Ön számára nyújtott Szolgáltatások részeként.

Amikor felveszi a kapcsolatot a Societatea Comerciala “ADIX TECHNIK” SRL-vel, akkor az adatokat, beleértve az Ön által feltárt személyes adatokat vagy a szállítással kapcsolatos részleteket, például név, vezetéknév, telefonszám, postai cím vagy e-mail cím, feldolgozzuk. Javasoljuk, hogy ne hozzon nyilvánosságra érzékeny személyes adatokat, például olyan adatokat, amelyek faji vagy etnikai származást, vallást, szakszervezeti tagságot, szexuális irányultságot, egészséget stb.

Az „ADIX TECHNIK” SRL kereskedelmi társaság személyes adatokat is kaphat más adatszolgáltatóktól abból a célból, hogy az „ADIX TECHNIK” kereskedelmi kereskedelmi társaság szolgáltatást nyújtson vagy segítséget nyújtson a Szolgáltatások révén, vagy kéréseket küldjön Önnek vagy tőled, mint kedvezményezettnek. bizonyos Szolgálat.

Az „ADIX TECHNIK” SRL kereskedelmi társaság az Ön személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adatokat más jogi alapon, például beleegyezés, szerződés, jogi kötelezettség, jogos érdekek védelme és érvényesítése alapján lehet feldolgozni. A jogos érdek Szolgáltatás / Termék és marketing célokból állhat.

Ha kivételes körülmények között Ön az „ADIX TECHNIK” SRL vállalatnak személyes adatoknak minősül, amelyek bizalmas személyes adatoknak minősülnek, akkor az „ADIX TECHNIK” SRL köteles ezeket a bizalmas személyes adatokat csak az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően feldolgozni, amelyre vonatkozóan az Ön előbb kifejezett hozzájárulás szükséges.

 

 

Miért gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait?

 

 

Személyes adatait elsősorban az "ADIX TECHNIK" SRL kereskedelmi céggel vagy a Societatea Comerciala "ADIX TECHNIK" SRL ügyféllel kötött szerződés vagy az Ön kérésének teljesítése érdekében kezeljük, hogy intézkedéseket hozzunk kéréseinek megoldására (például a szerződés formanyomtatványa regisztráció vagy felmérés részeként), vagy törvény, vagy az alkalmazandó jogszabályok, beleértve az alkalmazandó adatvédelmi törvényeket is előírhatják.

Személyes adatait a Societatea Comerciala “ADIX TECHNIK” SRL dolgozza fel a következő célokra:

- a "ADIX TECHNIK" SRL társaságra háruló jogi kötelezettségek teljesítése érdekében a számláján vagy webhelyén keresztül benyújtott kérelmeinek feldolgozása, illetve a megrendelésével kapcsolatos ellenőrzések és alakiságok elvégzése során a Társaság "ADIX TECHNIK” SRL weboldalán;

- a cégünk és Ön közötti szerződéses kapcsolat fejlesztése érdekében, ideértve az adásvételi szerződés végrehajtását is - termékek vásárlása, számlázása és terjesztése, Önnel folytatott levelezés, esetleges követelések behajtása és minden jogos érdekünk védelme a vállalat adminisztratív vagy jogi értelemben a követelések harmadik felek részére történő átruházása, az Ön kéréseinek átvitele és kezelése, valamint az archiválással kapcsolatos jogi követelmények betartása;

- az ADIX TECHNIK vagy az ADIX TECHNIK partnerek / leányvállalatok termékeinek közvetlen marketing és reklámtevékenységei (pl. termékajánlatok), cégünk vagy partnereink / leányvállalataink legmegfelelőbb termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítésével, többek között elküldéssel kereskedelmi célú kommunikáció. Ahol a törvény előírja, lehetősége van kifejezni beleegyezését az adatainak e célra történő felhasználásához;

- érdeklődésének és preferenciáinak meghatározása és értékelése érdekében, automatikus és / vagy nem automatikus eszközökkel, személyre szabott ajánlatok generálása érdekében. Az Ön beleegyezésének kifejezésével a webhely Általános Szerződési Feltételei megfelelő négyzetének bejelölésekor elfogadja, hogy az ADIX TECHNIK olyan számítógépes technikákat használjon, amelyek nem járnak emberi tényező jelenlétével, és jogi következményekkel járhatnak a vagy amelyeknek lehetnek bizonyos hatásai, amelyek jelentős hatással lehetnek a veled fennálló kapcsolatodra. Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása azzal az előnnyel jár, hogy az Ön igényeinek és érdeklődésének a lehető legközelebb álló szolgáltatást kínál Önnek, ugyanakkor javaslatot tesz néhány választásra az ADIX TECHNIK termékekkel / szolgáltatásokkal kapcsolatban;

- az ADIX TECHNIK termékekkel / szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségének értékelése érdekében;

- statisztikai elemzések céljából, amelyek nem járnak egyedi profilok létrehozásával.

 

 

A feldolgozás jogalapja

 

 

A személyes adatok fenti célú feldolgozása a következőkön alapul:

- az ADIX TECHNIK-et az esetleges jogszabályi rendelkezések eredményeként terhelő jogi kötelezettségek

- az ADIX TECHNIK-kel kötött adás-vételi szerződés megkötése, illetve végrehajtása;

- az ADIX TECHNIK jogos érdeke termékeinek és / vagy szolgáltatásainak népszerűsítésére;

- az Ön hozzájárulása a marketing / reklámtevékenységhez és egyéb olyan feldolgozáshoz, amelyhez a szakterület jogszabályai előírják a hozzájárulás megszerzésének kötelezettségét.

Amilyen mértékben hozzájárulását adta bizonyos feldolgozáshoz, joga van bármikor visszavonni beleegyezését.

 

 

Meddig tároljuk az Ön személyes adatait?

 

 

Személyes adatait addig kezeljük, ameddig az szükséges a fent említett célok teljesítéséhez, és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban, különösen, ha szerződést kötött az ADIX TECHNIK-kel, vagy az ADIX TECHNIK személyes adatokat kapott rólad olyan ügyfelektől, akikkel / szerződést kötöttek.

A személyes adatokat a feldolgozás céljainak eléréséhez szükséges ideig tároljuk feldolgozásra, ezt követően pedig belső irányelveink követelményeinek és a törvényi előírásoknak megfelelően.

 

 

Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

 

 

Személyes adatait meg lehet osztani bizonyos szolgáltatókkal vagy ügynökökkel és szolgáltatókkal.

Az ADIX TECHNIK által használt bármely harmadik fél szolgáltató köteles az Ön személyes adatait csak az ADIX TECHNIK utasításainak megfelelően kezelni, és ésszerű biztonságban tartani az Ön személyes adatait.

Az ADIX TECHNIK továbbíthatja az Ön személyes adatait harmadik fél szolgáltatóknak, például szolgáltatóknak is, hogy biztosítsa Önnek a Szolgáltatásokat.

Bizonyos körülmények között és a jogszabályoknak megfelelően szükség lehet az adatok nyilvánosságra hozatalára a hatóságok előtt. Személyes adatait nyilvánosságra hozhatjuk törvényes jogaink megalapozása, gyakorlása vagy védelme érdekében is.

Az ADIX TECHNIK tevékenység átszervezése vagy teljes vagy részleges értékesítése esetén a nyilvánosságra hozatalra adott esetben a személyes adatok feldolgozását szabályozó időszakonként alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kerül sor.

Személyes adatait adott esetben közölhetjük az ADIX TECHNIK csoport más vállalataival. Ilyen csoporthoz tartozó vállalatok közé tartoznak az EU / EGT-n kívüli országokban található vállalatok, amelyek nem tudják ugyanolyan szintű adatvédelmet biztosítani, mint az EU / EGT-országok.

Mielőtt személyes adatait továbbítaná az ADIX TECHNIK csoport más vállalataihoz vagy az EU / EGT-n kívül található harmadik felekhez, az ADIX TECHNIK érintett szerve. az Európai Bizottság szokásos szerződéses kikötései alapján kössön átadási megállapodást ezzel a kedvezményezettel annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen adatvédelem az EU / EGT-n kívülre kerüljön.

A feldolgozási célok teljesítésének összefüggésében az ADIX TECHNIK az így összegyűjtött adatokat nyilvánosságra hozhatja szerződéses partnereinek, leányvállalatainak, az Ön személyes adatait az ADIX TECHNIK nevében feldolgozó felhatalmazott személyeknek vagy a központi / helyi hatóságoknak, a a következő esetekben:

- a weboldal és az általuk fejlesztett szolgáltatások adminisztrációja, karbantartása, személyre szabása és fejlesztése;

- bizonyos szerződéses kötelezettségek teljesítése az ADIX TECHNIK részéről, például ügyfélkapcsolati szolgáltatások, számlák nyomtatása és küldése stb.

- olyan helyzetekben, amikor ez a nyilvánosságra hozatal szükséges lenne a különféle promóciós jellegű játékokban vagy versenyeken, vagy az ADIX TECHNIK által szervezett egyéb promóciós kampányokban való részvétele eredményeként nyert nyeremények vagy egyéb eszközök odaítéléséhez;

- az ADIX TECHNIK különféle szerződéses partnereivel vagy leányvállalataival közösen szervezett promóciós kampányok esetén;

- adatelemzés, tesztelés és kutatás elvégzésére, a felhasználási és tevékenységi trendek figyelemmel kísérésére, biztonsági funkciók és felhasználói hitelesítés fejlesztésére;

- reklám / promóciós anyagok továbbítására, a törvényben meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal;

- amikor a személyes adatok közlését törvény írja elő.

 

 

Hogyan védjük meg a jogait?

 

 

A folyamat során nekünk adott beleegyezését bármikor visszavonhatja üzenettel (lásd alább az elérhetőségeket).

Önnek joga van hozzáférni a veletek kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz, bizonyos jogi kivételektől eltekintve. Ezenkívül megtámadhatja személyes adatainak gyűjtését és további feldolgozását. Ezenkívül joga van kérni, hogy bármilyen feldolgozás legyen ADIX

A TECHNIK mindent megtesz partnerei személyes adatainak védelme érdekében. Figyelembe véve az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 2018. május 25-től kezdődő bevezetését, biztosítjuk Önt, hogy az ADIX TECHNIK szigorúan betartja a személyes adatok feldolgozásának minden újonnan bevezetett szabályát és bizalmas adatait, amelyekkel bármikor konzultálhat .

Az ADIX TECHNIK az Ön személyes adatainak felhasználása során megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa azok biztonságát, a véletlen vagy illegális megsemmisítés, módosítás, nyilvánosságra hozatal vagy illetéktelen hozzáférés elleni védelmet.

 

 

Mit jelentenek a személyes adatok?

 

 

Amikor kapcsolatba lép az ADIX TECHNIK céggel, információcsere folyik. Ezek között lehetnek olyan személyes adatok, mint: név, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, szállítási adatok - gyűjtési vagy kézbesítési címek.

Az ADIX TECHNIK tovább kívánja kezelni a személyes adatokat annak érdekében, hogy továbbítsa Önnek az árajánlatokkal, a szállítás fázisával, számlázással kapcsolatos információkat vagy bármilyen más információt, amely szükséges a társaságaink közötti partnerség zökkenőmentes lebonyolításához.

 

 

Kivel kell kapcsolatba lépnie?

 

 

Ha valamelyik jogát élni kívánja, vagy kérdései vannak az adatvédelmi irányelvekkel vagy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, akkor lépjen kapcsolatba velünk:

Az RC LEGAL INDUSTRIAL CONSULT SRL kereskedelmi igazgató - az ADIX TECHNIK üzemeltetője

e-mail: legal.industrial.consult@gmail.com

Tel: 0769591171

 

 

Panaszok

 

Ha panaszt szeretne benyújtani személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben, telefonon vagy levélben, a fentiek szerint. Panaszt nyújthat be a helyi adatvédelmi ügynökségnél / hatóságnál is.

Az Adix.ro sütiket használ a weboldalunk felhasználói élményének személyre szabása és javítása érdekében. Tájékoztatjuk Önt, hogy frissítettük irányelveinket, hogy azokba és az Adix.ro webhely jelenlegi tevékenységébe beépítsük a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről szóló (EU) 2016/679 rendelet által javasolt legújabb módosításokat, és az ilyen adatok szabad mozgásáról. Mielőtt folytatná a weboldalunk böngészését, szánjon időt arra, hogy elolvassa és megértse a Cookie-irányelvek tartalmát. A weboldalunk böngészésével folytatva megerősíti, hogy elfogadja a sütik használatát a Cookie-irányelveknek megfelelően. Ne felejtsük el azonban, hogy ezeknek a sütiknek a beállításait bármikor megváltoztathatja a Cookie-irányelvek utasításainak betartásával. Több információ

A sütik a webhelyen végzett műveletek nyomon követésére szolgálnak. A böngészés folytatásával elfogadja a sütik használatát, vagy hozzájárulását az "Elfogadás" gombra kattintva adhatja meg. Emellett információkat talál a www.adix.ro webhely által használt, az SC Adix Technik SRL által kezelt és tulajdonában lévő "sütik" használatáról, beillesztéséről és kezeléséről. Ezenkívül a következő hasznos linkek kapcsolódnak ehhez a témához. Ha további információra van szüksége, és az alábbiakban nem találhatók meg, akkor lépjen kapcsolatba velünk: info@adix.ro Arra kérjük Önt, hogy figyelmesen olvassa el a következő információkat: Ez a webhely harmadik felektől származó sütiket is használ a jobb böngészési élmény érdekében. és személyre szabott szolgáltatások. Ezek a sütik a következő harmadik felektől származhatnak: Google Analytics, Google Adsense, Google+, Facebook, stb. A harmadik féltől származó sütik teljes listája az alábbiakban, a Harmadik fél sütik szakaszban olvasható. Ezen a webhelyen vannak linkek harmadik felek webhelyeire; miután elérte ezeket a linkeket, a felhasználókra az adott weboldal irányelvei vonatkoznak. Mi az a "süti"? A "Cookie" (más néven "böngésző süti" vagy "HTTP cookie") egy kis betűkből és számokból álló fájl, amelyet a felhasználó számítógépén, mobil terminálján vagy más berendezésén tárolnak. Férjen hozzá az internethez. A sütit a webszerver által egy böngésző (pl. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) által kiadott kérelemre telepítik, és teljesen "passzív" (nem tartalmaz szoftvert, vírusokat vagy kémprogramokat, és nem fér hozzá a felhasználó merevlemezén lévő információkhoz. ). A süti 2 részből áll: a cookie nevéből és tartalmából vagy értékéből. Ezenkívül meghatározzák a süti időtartamát; technikailag csak a sütit küldő webszerver férhet hozzá újra, amikor a felhasználó visszatér az adott webszerverhez társított webhelyre. A sütik nem igényelnek személyes adatokat felhasználásuk érdekében, és a legtöbb esetben nem azonosítják személyesen a webhelyre belépő felhasználókat. A sütik a következőképpen vannak besorolva: Munkamenet-sütik - ideiglenesen megmaradnak a webböngésző sütik könyvtárában, hogy az addig tárolhassa őket, amíg a felhasználó ki nem jelentkezik az adott webhelyről, vagy bezárja a böngészőablakot (pl .: amikor bejelentkezik / kijelentkezik egy webmail-fiók vagy a közösségi hálózatokon). Állandó sütik - ezeket a számítógép merevlemezén vagy eszközén tárolják (és általában a sütik alapértelmezett élettartamától függenek). Az állandó sütik közé tartoznak azok is, amelyeket nem a felhasználó által jelenleg látogatott személy helyez el - úgynevezett „harmadik fél sütik” - amelyek névtelenül felhasználhatók a felhasználó érdekeinek memorizálására, hogy a felhasználók számára a legrelevánsabb reklám kézbesítve. Milyen előnyei vannak a sütiknek? A cookie olyan információkat tartalmaz, amelyek összekapcsolják a webböngészőt (felhasználót) egy adott webszerverrel (webhely). Ha egy böngésző újra hozzáfér az adott webszerverhez, el tudja olvasni a már tárolt információkat, és ennek megfelelően reagál. A sütik kellemes böngészési élményt nyújtanak a felhasználóknak, és számos weboldal erőfeszítéseit támogatják a felhasználók számára kényelmes szolgáltatások nyújtása érdekében: pl. - online adatvédelmi beállítások, a webhely nyelvének lehetőségei, bevásárlókocsik vagy releváns hirdetések. Mennyi a süti élettartama? A sütiket a webszerverek kezelik. A süti élettartama változó, attól függően, hogy milyen célra szolgál. Bizonyos sütiket egyetlen munkamenethez használnak (munkamenet-sütik), és azokat a továbbiakban nem őrzik meg, amint a felhasználó elhagyta a weboldalt, és egyes sütiket megtartanak és újra felhasználnak minden egyes alkalommal, amikor a felhasználó visszatér az adott weboldalra („cookie-permanent”). A cookie-kat azonban a felhasználó bármikor törölheti a böngésző beállításain keresztül. Mik azok a harmadik féltől származó sütik? A webhely bizonyos tartalmi szakaszait harmadik felek / szolgáltatók, például videó vagy hirdetés, nyújthatják. Ezek a harmadik felek sütiket is elhelyezhetnek a webhelyen keresztül, és "harmadik fél sütiknek" hívják őket, mivel azokat nem az adott weboldal tulajdonosa helyezi el. Harmadik fél szolgáltatóknak be kell tartaniuk a vonatkozó jogszabályokat és a webhely tulajdonosának adatvédelmi irányelveit is. Hogyan használják a sütik a webhelyünket? Ennek a webhelynek a meglátogatása sütiket helyezhet el a következő célokból: Webhely teljesítmény-sütik Látogatóelemző sütik Regisztrációs sütik Reklám-sütik Teljesítmény-sütik Ez a fajta süti megőrzi a felhasználói preferenciákat ezen a webhelyen, így nem szükséges azokat minden egyes alkalommal megadni, amikor meglátogatja a webhelyet. . Példák: a videolejátszó hangerejének beállítása, a video streaming sebessége, amellyel a böngésző kompatibilis. Látogatóelemző cookie-k Minden egyes alkalommal, amikor a felhasználó meglátogatja ezt a harmadik fél által biztosított Google Analytics-webhelyet, létrehoz egy felhasználói elemzési cookie-t. Ez a süti megmondja nekünk, hogy járt-e már ezen a webhelyen. A böngésző megmondja nekünk, hogy rendelkezik-e ezzel a cookie-val, és ha nem, akkor létrehozunk egyet. Lehetővé teszi az egyedi felhasználók megfigyelését, akik ellátogatnak hozzánk, és milyen gyakran csinálják. Mindaddig, amíg Ön nincs regisztrálva ezen a webhelyen, ez a süti nem használható személyek azonosítására, csak statisztikai célokra szolgálnak. Ha regisztrált vagy, akkor ismerhetjük az általunk megadott részleteket is, például az e-mail címedet és a felhasználónevedet. Ezeket bizalmasan kezeljük, és az Általános Szerződési Feltételek, az Adatvédelmi irányelvek és a a személyes adatok védelmével kapcsolatban. Földrajzi célú sütik Ezeket a sütiket olyan program használja, amely meghatározza, hogy melyik megyéből származik. Teljesen névtelen, és csak a webhely tartalmának személyre szabására szolgál. A regisztrációhoz szükséges sütik Amikor regisztrál ezen a webhelyen (adott esetben például egy megjegyzés közzétételéhez), akkor létrehozunk egy cookie-t, amely értesít minket, ha regisztrált vagy sem. Szervereink ezeket a cookie-kat használják arra, hogy megmutassák számunkra azt a fiókot, amelyen regisztráltak, és ha engedélye van egy adott szolgáltatásra. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a webhelyünkön közzétett minden információt társítsunk a felhasználónevével. Ha nem a "Jelszó megjegyzése" lehetőséget választotta, akkor ez a süti automatikusan törlődik, amikor bezárja böngészőjét vagy számítógépét. Reklám sütik Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy megtudjuk, megtekintett-e online hirdetést, milyen típusú és mennyi idő telt el azóta, hogy meglátta a hirdetési üzenetet. Ezeket a sütiket az online hirdetések célzására is felhasználják. Harmadik féltől származó sütiket is felhasználhatunk a hirdetések jobb megcélzásához, például ünnepi hirdetések megjelenítéséhez, ha a felhasználó nemrégiben meglátogatott egy cikket az ünnepi oldalon. Ezek a sütik névtelenek, a megtekintett tartalomról tárolnak információkat, nem a felhasználókról. Névtelen sütiket állítunk be más webhelyeken keresztül is, ahol hirdetünk. Ezeket megkapva tehát felhasználhatjuk őket arra, hogy felismerjük Önt, mint a webhely látogatóját, ha később meglátogatja oldalunkat, ezen információk alapján hirdetést tudunk szállítani. Reklámszolgáltatói sütik Az ezen a webhelyen talált hirdetések egy része (ha van ilyen) harmadik feleké. Ezen felek egy része saját névtelen sütik segítségével elemzi, hány embert tettek közzé egy hirdetés, vagy hogy hány embert tettek már meg ugyanazon hirdetésen többször. Azoknak a vállalatoknak, amelyek ezeket a sütiket generálják, saját adatvédelmi irányelveik vannak, és ez a webhely nem fér hozzá a sütik elolvasásához vagy megírásához. Harmadik féltől származó sütik felhasználhatók célzott hirdetések megjelenítésére más webhelyeken is, az ezen a webhelyen való böngészésed alapján. Egyéb harmadik féltől származó sütik Egyes oldalakon harmadik felek beállíthatnak saját névtelen sütiket az alkalmazás sikerének nyomon követése vagy az alkalmazás testreszabása érdekében. Ennek a webhelynek a használata miatt ez a webhely nem férhet hozzá ezekhez a sütikhez, ahogyan harmadik felek sem. Például, amikor egy cikket a webhelyen található közösségi média gomb használatával terjeszt, az adott közösségi hálózat rögzíti az Ön tevékenységét. A webhely által a saját nevében és harmadik felek nevében használt összes cookie részletes listája: cookie-k (harmadik féltől származó sütik): __utma - Google Analytics - időtartam: 2 év - szerep: Anonim információkat tárol a felhasználó interakciójáról (példa: a különböző marketing anyagokkal vagy oldalakkal való interakció időpontja és dátuma, amelyek a felhasználót a webhelyre vezették) ) __utmb - Google Analytics - időtartam: 30 perc - szerep: Anonim információkat tárol a felhasználó interakciójáról (példa: a különböző marketing anyagokkal vagy oldalakkal való interakció időpontja és dátuma, amelyek a felhasználót a webhelyre vezették) __utmc - Google Analytics - időtartam: aktuális munkamenet - szerep: Névtelen információkat tárol a felhasználó interakciójáról a webhelyhez (példa: a különböző marketing anyagokkal való interakció ideje és dátuma) vagy olyan oldalak, amelyek a felhasználót a webhelyre vezették) __utmv - Google Analytics - időtartam: 2 év - szerep: Névtelen információkat tartalmaz a látogatókról azok szegmentálása érdekében. __utmz - Google Analytics - időtartam: 6 hónap - szerep: Anonim információkat tárol a felhasználó és a webhely interakciójáról (például: a különböző marketing anyagokkal vagy oldalakkal való interakció időpontja és dátuma, amelyek a felhasználót a webhelyre vezették). _ga - Google Analytics - időtartam: 2 év - szerep: Anonim információkat tárol a felhasználó interakciójáról (példa: a különböző marketing anyagokkal vagy oldalakkal való interakció időpontja és dátuma, amelyek a felhasználót a webhelyre vezették) _gat - Google Analytics - időtartam : 10 perc - szerep: Névtelen információkat tárol a felhasználó interakciójáról (példa: a különféle marketing anyagokkal vagy oldalakkal való interakció időpontja és dátuma, amelyek a felhasználót a webhelyre vezették) APISID, HSID, PREF, SAPISID, SID, SSID - Google. Com - időtartam: 2 év - szerep: Megőrzi a felhasználói interakciókat a Google szolgáltatásaival, például a Google Maps, a Google Naptár, a Google+ stb. NID - Google.com - időtartam: 6 hónap - szerep: Megőrzi a felhasználói interakciókat a Google szolgáltatásaival, például a Google Maps, a Google Naptár, a Google+ stb. fr - Facebook.com plugin - időtartam: 3 hónap - szerep: A Like & Share Facebook.com plugin működéséhez használják. Milyen típusú információkat tárolnak és férnek hozzá a cookie-k segítségével? A sütik információkat egy kis szöveges fájlban tárolnak, amely lehetővé teszi a webhely számára, hogy felismerje a böngészőt. A webszerver felismeri a böngészőt, amíg a cookie lejár, vagy törlődik. A cookie olyan fontos információkat tárol, amelyek javítják az internetes böngészés élményét (például: annak a nyelvnek a beállításai, amelyen egy webhelyhez szeretne hozzáférni; a felhasználónak a webmail-fiókba bejelentkezve kell tartania; az online banki biztonságot; a termékeket a kosárban kell tartania). Miért fontosak a sütik az internet számára? A cookie-k jelentik az Internet hatékony működésének központi pontját, elősegítve a barátságos böngészés élményét és az egyes felhasználók preferenciáihoz és érdekeihez igazodva. A sütik elutasítása vagy letiltása egyes webhelyek használatát lehetetlenné teheti. A cookie-k elutasítása vagy letiltása nem azt jelenti, hogy többé nem látja az online hirdetést - hanem csak azt, hogy a továbbiakban nem fogja tudni figyelembe venni az Ön preferenciáit és érdeklődési körét, amelyet a böngészési viselkedése kiemel. Példák a cookie-k fontos felhasználására (amelyekhez a felhasználónak nem kell hitelesítenie egy fiókot): A felhasználói preferenciákhoz szabott tartalom és szolgáltatások - hírek, időjárás, sport, térképek, állami és kormányzati szolgáltatások, szórakoztató webhelyek és utazási szolgáltatások kategóriái. A felhasználók érdeklődéséhez igazított ajánlatok - jelszó megőrzése, nyelvi preferenciák (Például: a keresési eredmények megjelenítése román nyelven). Gyermekvédelmi szűrők megtartása az internetes tartalmakon. Korlátozza a hirdetésmegjelenítés gyakoriságát - Korlátozza a hirdetés megjelenítésének számát egy adott felhasználó számára a webhelyen. Relevánsabb hirdetések biztosítása a felhasználó számára. Mérési, optimalizálási és elemzési funkciók - például egy webhely forgalmának bizonyos szintjének megerősítése, milyen típusú tartalom megtekintése és hogyan jut el a felhasználó egy webhelyhez (például: keresőmotorokon keresztül, közvetlenül, más webhelyekről stb.). A webhelyek ezeket az elemzéseket felhasználásuk célja, hogy a felhasználók javára javítsák a webhelyeket. Biztonsági és adatvédelmi kérdések A sütik NEM rosszindulatú programok! Sima szöveget használnak. Nem kódrészekből állnak, így nem futtathatók, és nem is indulhatnak el automatikusan. Következésképpen nem másolhatók vagy másolhatók más hálózatokon, hogy újra fussanak vagy ismétlődjenek. Mivel nem tudják elvégezni ezeket a funkciókat, nem tekinthetők vírusoknak. A sütik azonban negatív célokra is felhasználhatók. Mivel a felhasználók preferenciáiról és böngészési előzményeiről információkat tárol, mind egy adott webhelyen, mind több más webhelyen, a sütik a Spyware egyik formájaként használhatók. Számos kémprogram-elhárító termék tisztában van ezzel, és folyamatosan megjelöli a törölni kívánt sütiket a víruskereső / kémprogram-elhárító / szkennelési eljárások során. Általában a böngészők integrált adatvédelmi beállításokkal rendelkeznek, amelyek a sütik különböző szintű elfogadását, érvényességi idejét és automatikus törlését biztosítják, miután a felhasználó meglátogatott egy adott webhelyet. A sütikkel kapcsolatos egyéb biztonsági kérdések Mivel az identitásvédelem nagyon értékes, és minden internetes felhasználó jogát képviseli, tanácsos tudni, hogy a sütik milyen problémákat okozhatnak. Mivel rajtuk keresztül az információkat folyamatosan továbbítják mindkét irányba a böngésző és a weboldal között, ha egy támadó vagy illetéktelen személy beavatkozik az adatátvitel során, a cookie-ban szereplő információkat lehallgathatják. Bár nagyon ritka, ez akkor fordulhat elő, ha a böngésző egy titkosítatlan hálózat (pl. Egy nem biztonságos Wi-Fi hálózat) segítségével csatlakozik a szerverhez. Más cookie-alapú támadások helytelen cookie-beállításokkal járnak a szervereken. Ha egy webhely nem követeli meg, hogy a böngésző csak titkosított csatornákat használjon, a támadók ezt a biztonsági rést arra késztethetik, hogy a böngészőket nem biztonságos csatornákon keresztül küldjék információkat. A támadók ezután felhasználják az információkat, hogy jogosulatlanul hozzáférjenek bizonyos webhelyekhez. Nagyon fontos, hogy legyen óvatos a személyes adatok védelmének legmegfelelőbb módjának kiválasztásában. Tippek a biztonságos és felelősségteljes böngészéshez, sütik alapján. Rugalmasságuknak és annak a ténynek köszönhetően, hogy a leglátogatottabb és legnagyobb webhelyek többsége sütiket használ, szinte elkerülhetetlenek. A sütik letiltása nem teszi lehetővé a felhasználó számára a legelterjedtebb és leggyakrabban használt webhelyek, például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és mások hozzáférését. Íme néhány tipp, amelyek biztosíthatják, hogy gond nélkül, de a sütik segítségével böngészhessen: Testreszabhatja böngészője beállításait a sütik tekintetében, hogy tükrözze a sütik használatának biztonságát. Ha nem bánja a cookie-kat, és csak Ön használja ezt a számítógépet, hosszú lejárati dátumokat állíthat be a böngészési előzmények és a személyes hozzáférési adatok tárolására. Ha megosztja hozzáférését a számítógépéhez, érdemes megfontolnia a böngésző beállítását úgy, hogy minden egyes böngésző bezárásakor törölje az egyes böngészési adatokat. Ez a lehetőség a sütik elhelyezésére szolgáló webhelyek eléréséhez és a látogatással kapcsolatos információk törléséhez a böngészési munkamenet végén. Telepítse és folyamatosan frissítse a kémprogram-elhárító alkalmazásokat. A kémprogram-észlelő és -megelőző alkalmazások közül sok magában foglalja a webhely támadás-felderítését. Így megakadályozza, hogy a böngésző olyan weboldalakat érjen el, amelyek kihasználhatják a böngésző sebezhetőségét vagy rosszindulatú programokat tölthetnek le. Győződjön meg arról, hogy a böngészője folyamatosan frissül. A cookie-alapú támadások közül sok kihasználható a böngészők régebbi verzióinak gyengeségeinek kihasználásával. A sütik mindenütt megtalálhatók, és nem kerülhetők el, ha hozzáférést akarsz élvezni az internetes oldalakhoz - helyi vagy nemzetközi. A működésük és az általuk nyújtott előnyök világos megértésével megteheti a szükséges biztonsági intézkedéseket, hogy magabiztosan böngészhessen az interneten. Hogyan állíthatja le a sütiket? A sütik letiltása és elutasítása bizonyos webhelyeket nem praktikusakká vagy nehezen látogathatóvá és felhasználhatóvá teheti. Ezenkívül a sütik elfogadásának elutasítása nem jelenti azt, hogy többé nem fog kapni / látni online hirdetést. Elméletileg bármely böngésző lehetővé teszi, hogy ezeket a sütiket többé ne fogadja el, vagy beállíthatja a böngészőt egy adott webhely cookie-jainak elfogadására. Minden modern böngésző lehetővé teszi a cookie-beállítások megváltoztatását. Ezek a beállítások általában a böngésző "opciók" vagy "beállítások" menüjében találhatók. Hasznos linkek A harmadik felek által létrehozott sütik beállításához és az online reklámozással kapcsolatos adatvédelemről az IAB Romania a következő webhelyet nyújtja: http://www.youronlinechoices.com/ro/ Ha további információkat szeretne megtudni a következőkről: sütiket és azok használatát, a cookie-król az Európai Unió hivatalos weboldalán érhet el: http://ec.europa.eu/cookies/index_en.htm

Rakd le