REGULAMENT CAMPANIE

„Promotia de Toamna”

Nr. Inreg. 277 /10.11.2020

 

masca protectie promotie

Articolul 1.

Organizatorul si Regulamentul oficial al Campaniei

Campania este organizata de catre Adix Technik SRL cu sediul in loc. Oradea, str.  Matei Corvin, nr. 30, jud Bihor,  avand datele de indentificare  J05/302/2009 si  CUI RO25191470,  cod IBAN RO58 BACX 0000 0006 6724 2000, cont deschis la Banca Unicredit Oradea, reprezentată legal de catre Laszlo Miklos Zoltan in calitate de Administrator, denumita in continuare Organizator.

Regulamentul Campaniei este disponibil in magazinele Adix Technik SRL si pe www.adix.ro

Articolul 2. –  Durata

Campania se desfasoara in perioada 11.11-30.11.2020 in toate magazinele Adix Technik SRL

Articolul 3 – Valoarea

Valoarea totala a produselor care sunt oferite cu titlu  gratuit in cadrul “Campaniei”, este 7800 Ron.

Articolul 4 – Dreptul si conditiile de participare

De aceasta campanie beneficiaza orice persoana juridica sau fizica care achizitioneaza produse din magazinele Adix Technik SRL, denumita in continuare Participant.

Articolul 5. – Mecanismul Campaniei

Art.5.1.  La achizitionarea oricaror produse din magazinele Adix Technik SRL  pe o singura factura  fiscala sau bon fiscal, achitata numerar sau cu cardul, cu valorile cuprinse intre:

  • 150  – 299 Ron, se acorda gratuit – Masca KN95 FFP2 – 2buc, QBS611
  • la o valoare de peste 300 Ron,  se acorda gratuit Degresant universal Loctite – 1buc, 7063/400ml in perioada anterior mentionata

Art.5.2.Promotia nu se aplica si nu se cumuleaza cu alte campanii promotionale.

Art. 5.3 Atentionari speciale:

5.3.1. Produsele achizitionate in cadrul campaniilor promotionale nu se pot returna decat in cazul neconformitatii produsului, situatie detaliata in „Certificatul de garantie” emis de catre Organizator.

5.3.2 In situatia in care cumparatorul solicita inlocuirea produsului din alte motive, produsul inlocuit acesta nu va mai beneficia de reducerea prevazuta in cadrul campaniei promotionale.

5.3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

5.3.4 Nu au drept de participare la aceasta campanie urmatoarele persoane: angajatii ADIX TECHNIK S.R.L., precum nici membrii familiilor acestora. Participarea la aceasta campanie promotionala implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

Articolul 6 – Informarea

Informarea publicului Regulamentul campaniei este disponibil spre consultare in magazinele Adix Technik SRL  si pe pagina www.adix.ro pe toata  perioada de desfasurare.

Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului  regulament.

Atricolul 7. – Protectia datelor cu character personal

  1. 1 Prelucrarea datelor personale prin participarea la acesta campanie, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare (nume, prenume, seria si numarul actului de identitate, adresa din actul de identitate, ocupatie, email si numar de telefon) sa intre in baza de date a Organizatorului, acestea putand fi folosite, in mod gratuit, pentru activitati publicitare (materiale promotionale) sau in alte campanii promotionale organizate de S.C. ADIX TECHNIK S.R.L. De asemenea, isi dau acordul sa participe la realizarea si difuzarea materialelor de promovare a prezentei campanii, precum si sa primeasca obiecte promotionale sau informatii prin posta, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare. 5 Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr.677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre S.C. ADIX TECHNIK S.R.L. in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001, notificarea prelucrarii acestor date fiind inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 6568 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Prin inscrierea la aceasta promotie, participantii declara expres ca sunt de acord cu regulamentul Campaniei si ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a S.C. ADIX TECHNIK S.R.L.. Scopurile constituirii bazei de date sunt: scopuri promotionale, de informare prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare) cu privire la promotiile S.C. ADIX TECHNIK S.R.L. sau alte actiuni de marketing desfasurate in viitor de catre S.C. ADIX TECHNIK S.R.L. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind un e-mail pe adresa [email protected] cu aceasta cerinta.

7.2. La cererea participantilor adresata  in scris, Organizatorul se obliga in functie de solicitare: a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

  1. b) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
  2. c) sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre S.C. ADIX TECHNIK S.R.L. in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001, notificarea prelucrarii acestor date fiind inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.6568, respectiv 16134/2010 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Articolul 8. – Intreruperea campaniei promotionale

Campania va putea fi interupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Oganizatorului, dar nu inainte ca acesta sa anunte publicul prin intermediul paginii www.adix.ro si semnalizare in magazine.

Articolul 9. – Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participanti la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta  litigiul spre solutionare instantelor competente romane.