Şine de ghidare de tip ML/V cu pană de ajustare şi colivie plană în unghi

Varianta de bază se compune dintr-o pereche de şine de ghidare de tip ML / V cu pană de ajustare şi colivie plană cu role sau cu ace dispusă unghiular. Aceste ghidaje se pretensionează cu ajutorul penei; pana aplică pretensionarea uniform pe întreaga lungime a şinei de ghidare. Înclinarea penei este de 1.5%. La deplasarea penei cu 1 mm, înălţimea se modifică cu 15 µm. Şinele se oferă în calităţile Q6 şi Q10.

Ca şi colivie se foloseşte colivia plană cu role sau cu ace din metal sau material plastic dispusă unghiular.

Şine de ghidare de tip M / V cu cremalieră şi colivie plană integrată.

Varianta de bază se compune dintr-o pereche de şine de ghidare de tip ML / V cu cremalieră integrată, dintr-o colivie plană cu role sau cu ace dispuse unghiular şi din roata dinţată integrată. Această variantă se foloseşte, dacă există pericolul deplasării coliviei, de ex. la construcţiile cu rigiditate neuniformă în zona de sprijin sau dacă ghidajul funcţionează mult timp la curse reduse. Şinele există în calităţile Q2, Q6 şi Q10.

Coliviile sunt din metal, cu două rânduri de role şi sunt antrenate prin roata dinţată integrată.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Catalog de produse cu sistem de selectare şi consiliere

Ghidajele coliviei plane cu pană de ajustare şi cu colivie plană unghiulară cu role cu ace

(tehnica liniara INA)

ML/V guideways with adjusting gib and angled flat cage

The basic design comprises the ML/V guideway pair with an adjusting gib and angled needle roller flat cages. These guidance systems are preloaded using the gib; the gib applies the preload uniformly over the whole length of the guideway. The pitch of the gib surface is 1,5%. When the gib is moved by 1 mm, the height changes by 15 µm. The guideways are supplied in grades Q6 and Q10.

The cages used are double row angled needle roller flat cages made from metal or plastic.

M/V guideways with integral toothed rack and angled flat cage

The basic design comprises the M/V guideway pair with an integral toothed rack and angled needle roller flat cages with an integral gear. This variant is used where there is a risk of cage creep, for example in designs with non-uniform rigidity in the guidance area or where the cage does not regularly move to the end positions. The guideways are supplied in grades Q2, Q6 and Q10.

The cages are made from metal, are of double row design and are subject to positive control by the integral gear.

FURTHER INFORMATION

Product catalogue with selection and information system

Flat cage guidance systems with adjusting gib and angled needle roller flat cage

ML/V vezetéksínek beállító ékkel és prizmás sík kosárral

Az alapkivitel beállító ékkel ellátott ML/V vezeték-sínpárból és prizma alakú tűgörgős sík kosarakból áll. Ezeket a vezetékeket az ék feszíti elő, amely az előfeszítést a vezetéksín teljes hosszára egyenletesen kifejti. Az ékfelület emelkedése 1,5%. Az ék 1 mm-rel való eltolásával 15 µm-rel változik a magasság. A síneket Q6 és Q10 minőségben szállítjuk.

Kosarakként fémből vagy műanyagból készült kétsorú, prizma alakú, tűgörgős sík kosarakat használunk.

M/V vezetéksínek integrált fogasrúddal és prizmás sík kosárral

Az alapkivitel integrált fogasrudas M/V vezeték-sínpárból és integrált fogaskerekes prizma alakú tűgörgős sík kosarakból áll. Ezt a változatot akkor használják, ha fennáll a kosarak vándorlásának veszélye, vagyis olyan szerkezeteknél, amelyek egyenetlenül merevek a vezeték tartományában, vagy ha nem lehet rendszeresen rájárni a véghelyzetekre. A síneket Q2, Q6 és Q10 minőségben szállítjuk.

A kosarak fémből vannak, kétsorúak, és az integrált fogaskeréken keresztül kényszerhajtásúak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK