Saboţi cu corpuri de rulare recirculante

Saboţii cu role de recirculare se oferă în varianta cu role cilindrice distanţate prin piese intermediare, în versiune cu role fără distanţare şi ca element unghiular. Varianta cu piese de distanţare funcţionează deosebit de silenţios, cu vibraţii reduse şi este etanşată frontal. Saboţii cu role de recirculare în varianta completă se pretează la temperaturi, viteze şi acceleraţii înalte. Elementele unghiulare se realizează prin dispunerea a doi saboţi într-un unghi de 90° şi sunt destinaţi pentru aplicaţii cu solicitări din mai multe direcţii. Această variantă este etanşată pe toate părţile.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Catalog de produse cu sistem de selectare şi consiliere

Catalog

Linear recirculating bearings

The linear roller bearings are available in a design in which the cylindrical rollers are separated from each other by spacers, a full complement version and an angled version element. The design with spacers runs particularly smoothly and quietly and is sealed on its end faces. Full complement linear roller bearings are suitable for high temperatures, speeds and accelerations. Angled elements are particularly suitable, due to the 90° arrangement of two linear roller bearings, for closed arrangements. This design is sealed on all sides.

FURTHER INFORMATION

Product catalogue with selection and information system

Catalog

Forgópapucsok

A görgőspapucsok olyan kivitelben készülnek, amelyeknél a hengergörgőket távtartó darabok tartják távol egymásról, továbbá telegörgős változatban és prizmás elemként. A távtartókat tartalmazó kivitel különösen nyugodt és csendes futású, és a homlokoldalán tömítve van. A telegörgős görgőspapucsos kivitel elsősorban nagy hőmérsékleteken, sebességeken és gyorsulásoknál használható előnyösen. A prizma elemek két görgősor egymáshoz képest 90 fokos elrendezése által főként zárt elrendezésekhez alkalmasak. Ez a kivitel minden oldalon tömített.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

medias termékválaszték- és tanácsadó rendszer

Katalogus