Rulmenţi cu inele subţiri-click pt redirectionare catalog

Lagărele cu inel subţire sunt foarte precise, silenţioase şi foarte portante. Aceşti rulmenţi cu bile se oferă în trei variante diferite cu secţiune pătrată extrem de mică. Secţiunea din cadrul unei tipo-serii rămâne constantă pentru diferite diametre ale arborelui şi carcasei. De aceea, lagărele se numesc şi Constant Section Bearings(CS). Această caracteristică deosebeşte lagărele cu inel subţire de cele convenţionale standardizate după ISO.

Astfel, la acelaşi diametru de arbore se poate alege o secţiune a rulmentului mai mare obţinând un lagăr cu capacitate de încărcare mai înaltă. Se pot astfel realiza construcţii extrem de uşoare şi cu gabarit redus.

Rulmenţi radiali cu bile, rulmenţi cu contact în patru puncte, rulmenţi radiali-axiali cu bile

Lagărele cu inel subţire se oferă în variantele de rulmenţi radiali cu bile(C), rulmenţi cu contact în patru puncte (X) şi ca rulmenţi radiali-axiali cu bile (E). Fiecare din aceste variante se oferă în diferite serii de dimensiuni. Tipo-seriile corespund astfel dimensiunilor secţiunii, respectiv a diametrului bilelor.

Rulmenţii cu bile preiau sarcini radiale şi axiale din ambele sensuri.

Rulmenţii cu contact în patru puncte preiau sarcini radiale şi axiale din ambele sensuri; Ei acţionează astfel ca rulmenţii radiali-axiali cu bile pe două rânduri.

Rulmenţii radiali-axiali cu bile se pot înzestra cu un număr optimizat de bile şi au un unghi de presiune de 30°. Ei suportă sarcini radiale mai înalte decât rulmenţii cu bile sau rulmenţii cu contact în patru puncte şi pot fi încărcaţi axial dintr-un sens. Pentru necesităţi speciale, rulmenţii radiali-axiali cu bile se pot livra şi ca lagăre împerecheate. Aceste combinaţii au o rigiditate şi o capacitate portantă semnificativ mai înaltă decât soluţiile cu lagăre individuale.

Thin section bearings-click here for online catalog

Thin section bearings have high precision, are very quiet and have high load carrying capacity. These ball bearings are available in three different designs and have an extremely small, predominantly square cross-section. Within each series, the cross-section remains constant even for larger shaft diameters and housing bores. The bearings are therefore also described as Constant Section (CS). This special feature distinguishes thin section bearings from conventional bearings as standardised in ISO series.

It is therefore possible to select a larger cross-section and thus use a bearing with higher load carrying capacity without the need to change the shaft diameter as well. Thin section bearings allow designs to be achieved that are extremely light and require little space.

Deep groove ball bearings, four point contact bearings, angular contact ball bearings

Thin section bearings are available as deep groove ball bearings (C), four point contact bearings (X) and angular contact ball bearings (E). Each of these designs is available in various series. The series correspond to the cross-section sizes. The balls are matched to the series.

Deep groove ball bearings can support axial loads from both directions as well as radial loads.

Four point contact bearings can support axial loads from both directions as well as radial loads; they thus act in the same way as double row angular contact ball bearings.

Angular contact ball bearings can be filled with an optimised number of balls and have a contact angle of 30°. They can support considerably higher radial loads than deep groove ball bearings or four point contact bearings are can support axial loads from one direction. For special requirements, angular contact ball bearings are also available as matched bearings. These combinations then have a significantly higher rigidity and load carrying capacity than single bearing solutions.

Thin section bearings-click here for online catalog

Thin section bearings have high precision, are very quiet and have high load carrying capacity. These ball bearings are available in three different designs and have an extremely small, predominantly square cross-section. Within each series, the cross-section remains constant even for larger shaft diameters and housing bores. The bearings are therefore also described as Constant Section (CS). This special feature distinguishes thin section bearings from conventional bearings as standardised in ISO series.

It is therefore possible to select a larger cross-section and thus use a bearing with higher load carrying capacity without the need to change the shaft diameter as well. Thin section bearings allow designs to be achieved that are extremely light and require little space.

Deep groove ball bearings, four point contact bearings, angular contact ball bearings

Thin section bearings are available as deep groove ball bearings (C), four point contact bearings (X) and angular contact ball bearings (E). Each of these designs is available in various series. The series correspond to the cross-section sizes. The balls are matched to the series.

Deep groove ball bearings can support axial loads from both directions as well as radial loads.

Four point contact bearings can support axial loads from both directions as well as radial loads; they thus act in the same way as double row angular contact ball bearings.

Angular contact ball bearings can be filled with an optimised number of balls and have a contact angle of 30°. They can support considerably higher radial loads than deep groove ball bearings or four point contact bearings are can support axial loads from one direction. For special requirements, angular contact ball bearings are also available as matched bearings. These combinations then have a significantly higher rigidity and load carrying capacity than single bearing solutions.