Rulmenţi axial-radiali cu sistem de măsurat integrat

Lagărele axial-radiale cu sistem de măsură integrat constau din:

 • lagăr axial-radial de tip YRTM cu sistemul de măsură şi
 • o parte electronică de prelucrare de tip MEKO/U. Partea electronică conţine două capete de măsură, un set de piese de etalonare şi o parte electronică de evaluare.

Lagărele din seria YRTM corespund lagărelor axiale YRT, sunt însă dotate supliemntar cu un sistem de măsurare magnetic. Sistemul de măsurare evaluează unghiuri cu o precizie de câteva secunde unghiulare, fără atingere şi magneto-rezistiv.

Avantajele sistemului de măsurare a unghiului

Sistemul de măsurare

 • lucrează fără atingere şi de aceea fără uzură
 • măsoară independent de înclinare şi de poziţie
 • are o parte electronică, care se autoajustează automat
 • se auto-centrează
 • este insensibil faţă de lubrifianţi
 • este simplu de montat, capetele de măsurat se pot ajusta uşor,
 • alinierea lagărelor şi sistemul separat de măsurat se elimină
 • nu necesită componente suplimentare
  – scala dimensională şi capetele de măsurat sunt integrate în lagăre, respectiv în construcţia învecinată
 • nu întâmpină dificultăţi cu cablurile de alimentare. Cablurile se pot plasa în cadrul construcţiei de cuplare direct prin orificiul lagărului
 • datorită construcţiei compacte şi integrative se economisesc componente, gabarit şi costuri.

Axial/radial bearings with integral measuring system

Axial/radial bearings with integral measuring system comprise:

 • an axial/radial bearing YRTM with a dimensional scale and
 • a MEKO/U electronic measuring system. The electronic measuring system contains two measuring heads, a set of shims and an electronic evaluation system.

Bearings of series YRTM correspond in mechanical terms to axial/radial bearings YRT but are additionally fitted with a magnetic dimensional scale. The measuring system can measure angles to an accuracy of a few angular seconds by non-contact, magneto-resistive means.

Advantages of the angular measuring system

The measuring system

 • operates by non-contact means and is therefore not subject to wear
 • carries out measurement irrespective of tilting and position
 • has an automatically self-adjusting electronic system
 • has a self-centring function
 • is unaffected by lubricants
 • is easy to fit and the measuring heads are easily adjusted
 • there is no need for alignment of the bearing and a separate measuring system
 • requires no additional parts

  – the dimensional scale and measuring heads are integrated in the bearing and adjacent construction respectively

  – the resulting space saved can be used for the machining area of the machine

 • does not give any problems relating to supply cables. The cables can be laid within the adjacent construction directly through the large bearing bore
 • gives savings on design envelope size and costs due to the compact, integrated design requiring fewer components.

Axial/radial bearings with integral measuring system

Axial/radial bearings with integral measuring system comprise:

 • an axial/radial bearing YRTM with a dimensional scale and
 • a MEKO/U electronic measuring system. The electronic measuring system contains two measuring heads, a set of shims and an electronic evaluation system.

Bearings of series YRTM correspond in mechanical terms to axial/radial bearings YRT but are additionally fitted with a magnetic dimensional scale. The measuring system can measure angles to an accuracy of a few angular seconds by non-contact, magneto-resistive means.

Advantages of the angular measuring system

The measuring system

 • operates by non-contact means and is therefore not subject to wear
 • carries out measurement irrespective of tilting and position
 • has an automatically self-adjusting electronic system
 • has a self-centring function
 • is unaffected by lubricants
 • is easy to fit and the measuring heads are easily adjusted
 • there is no need for alignment of the bearing and a separate measuring system
 • requires no additional parts

  – the dimensional scale and measuring heads are integrated in the bearing and adjacent construction respectively

  – the resulting space saved can be used for the machining area of the machine

 • does not give any problems relating to supply cables. The cables can be laid within the adjacent construction directly through the large bearing bore
 • gives savings on design envelope size and costs due to the compact, integrated design requiring fewer components.