În perioada 1 martie – 30 aprilie 2018 Adix Technik SRL organizează Promoția Primăverii.

Astfel, persoanele fizice și juridice care achiziționează pe o singură factură sau bon fiscal din magazinele ADIX din România, în valoare de 100 până la 299 lei (fără TVA) primesc cadou o pastă de curățare ULTRA DERM, pentru cumpărăturile cuprinse între 300 și 999 lei (fără TVA), clienții primesc cadou un spray degresant universal WEICON, iar la achizițiile de peste 1000 lei (fără TVA) beneficiază de un cadou de la UNIOR constând într-un set de 5 șurubelnițe.

REGULAMENTUL CAMPANIE „Promoția Primăverii”

Număr de înregistrare 609 /01.03.2018

Articolul 1. – Organizatorul și Regulamentul oficial al Campaniei
Campania este organizata de către Adix Technik SRL cu sediul în loc. Oradea, str. Matei Corvin, nr. 30, jud. Bihor, având datele de identificare J05/173/1991 si CUI , cod IBAN RO58BACX 0000 0006 6724 2000, cont deschis la Banca Unicredit Oradea, reprezentată legal de către Laszlo Miklos Zoltan în calitate de Administrator, denumită în continuare Organizator.

Regulamentul Campaniei este disponibil în magazinele Adix Technik SRL și pe www.adix.ro.

Articolul 2. – Durata
Campania se desfășoară în perioada 01.03 -30.04.2018 în toate magazinele Adix Technik SRL.

Articolul 3 – Valoarea
Valoarea totală a produselor care sunt oferite cu titlu gratuit în cadrul “Campaniei Primăverii”, este de 8.000 RON.

Articolul 4 – Dreptul și condițiile de participare
De această campanie beneficiază orice persoana juridică sau fizică care achiziționează produse din magazinele Adix Technik SRL, denumită în continuare Participanți.

Articolul 5. – Mecanismul Campaniei
Art.5.1. La achiziționarea oricăror produse din magazinele Adix Technik SRL pe o singură factură fiscală sau bon fiscal, în valorile cuprinse între:

– 100 – 299 Ron fără TVA, se acordă gratuit – Pasta de curățare Ultra Derm;

– 300 – 999 Ron fără TVA, se acordă gratuit – Spray degresant Universal Weicon;

– peste 1000 Ron fără TVA, se acordă gratuit un set de 5 șurubelnițe Unior în perioada anterior menționată.

Art.5.2.
Promoția nu se aplica și nu se cumulează cu alte campanii promoționale.

Art. 5.3
Beneficiarii campaniei sunt obligați să semneze Proces verbal de primire produs.

Art. 5.4 Atentionari speciale:
5.4.1. Produsele achiziționate în cadrul campaniilor promoționale nu se pot returna decât în cazul neconformității produsului, situație detaliata în „Certificatul de garanție” emis de către Organizator.

5.4.2 În situația în care cumpărătorul solicită înlocuirea produsului din alte motive, produsul înlocuit nu va mai beneficia de reducerea prevazută în cadrul campaniei promoționale.

5.4.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

5.4.4 Nu au drept de participare la această campanie următoarele persoane: angajații ADIX TECHNIK S.R.L., precum și membrii familiilor acestora. Participarea la această campanie promoțională implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

Articolul 6 – Informarea
Informarea publicului Regulamentul campaniei este disponibil spre consultare în magazinele Adix Technik SRL și pe pagina web www.adix.ro pe toată perioada de desfășurare.

Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Atricolul 7. – Protectia datelor cu character personal
7. 1 Prelucrarea datelor personale prin participarea la acestă campanie, participanții sunt de acord ca datele lor de identificare (nume, prenume, seria și numărul actului de identitate, cartier, oraș, adresa din actul de identitate, ocupație, venit, email și număr de telefon) să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite, în mod gratuit, pentru activități publicitare (TV, audio, presă, materiale promoționale, outdoor etc.) sau în alte campanii promoționale organizate de S.C. ADIX TECHNIK S.R.L. De asemenea, își dau acordul să participe la realizarea și difuzarea materialelor de promovare a prezentei campanii, precum și să primească obiecte promoționale sau informații prin poștă, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare. Tuturor participanților la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către S.C. ADIX TECHNIK S.R.L. în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 6568 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prin înscrierea la această promoție, participanții declară expres că sunt de acord cu regulamentul Campaniei și că datele lor personale să fie prelucrate și să intre în baza de date a S.C. ADIX TECHNIK S.R.L.. Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identității; scopuri promoționale, de informare prin diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare) cu privire la promoțiile S.C. ADIX TECHNIK S.R.L. sau alte acțiuni de marketing desfășurate în viitor de către S.C. ADIX TECHNIK S.R.L. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa email [email protected]

7.2. La cererea participanților adresată în scris, Organizatorul se obligă în funcție de solicitare:

a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către S.C. ADIX TECHNIK S.R.L. în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.6568, respectiv 16134/2010 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Articolul 8. – Intreruperea campaniei promotionale
Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul paginii www.adix.ro și semnalizare în magazine.

Articolul 9. – Litigii
În cazul unor litigii apărute intre Organizator și Participanți la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.