Intinzătoare de lanţ / Intinzătoare de curea

Roţi pentru întinzătoare de lanţ

Roţile pentru întinzătoarele de lanţ INA sunt ansambluri pentru ghidarea şi conducerea lanţurilor cu role sau cu bucşe. Acestea compensează alungirile condiţionate de funcţionarea lanţului şi îmbunătăţesc silenţiozitatea de rulare a sistemului în cazul unor încărcări şi viteze mai înalte.

Ansamblurile, gata de montaj, se compun din roata de lanţ propriuzisă şi din rulmenţi cu bile. Roţile de lanţ se execută dintr-un oţel de rezistenţă înaltă, oţel sinterizat sau din material plastic (poliamidă). Roţile de lanţ din material plastic funcţionează deosebit de silenţios şi cu vibraţii reduse. Deoarece inelul interior al rulmentului cu bile este lărgit pe ambele părţi, nu mai sunt necesare inele de distanţare suplimentare.

La tipul KSR..BO, inelul interior se fixează pe arbore printr-o bucşă de strângere. Orificiul lagărului are o toleranţă pozitivă. Astfel, la încărcări şi viteze medii, se pot folosi arbori neprelucraţi cu o toleranţă maximă ISO h9.

Role pentru tensionarea curelelor

Rolele de tensionare pentru curele sunt sisteme de tensionare şi de conducere pentru curele. Acestea

 • măresc unghiul de înfăşurare la mecanismele cu curea şi transferă astfel puteri mai mari sau permit dimensionări mai mici
 • compensează alungirile curelei condiţionate de funcţionare
 • permit distanţe dintre arbori mai mici
 • reduc uzura mecansimului de curea.

Ansamblurile, gata de montaj, constau din şaibe din tablă de oţel ambutisate, profilate şi nituite reciproc şi din rulmenţi cu bile. Şaibele cu diametrele mai mari sunt sudate. Teşiturile la diametrul exterior ale şaibelor evită deteriorările curelei. La varianta din tablă, masele rotative neechilibrate şi inerţia sunt foarte reduse.

Varianta A este adecvată pentru curelele trapezoidale, varianta B pentru curelele late, trapezoidale sau rotunde iar varianta D pentru curelele rotunde, precum şi pentru cablurile din oţel sau funii din cânepă.

Roller chain idler sprocket units idler pulley units

Roller chain idler sprocket units

INA roller chain idler sprocket units are chain guidance and return units for roller bush chains and roller chains. They compensate chain stretch resulting from operation and improve the smoothness of running of the system at high loads and speeds.

The ready-to-fit units comprise chain sprockets and deep groove ball bearings. The chain sprockets are made from high strength steel, sintered iron or plastic (polyamide). Chain sprockets made from plastic give especially smooth and quiet operation. Since the inner ring of the deep groove ball bearing is extended on both sides, no additional spacer rings are necessary.

In series KSR..BO, the inner ring is locating on the shaft by means of a locking collar. The bearing bore of this series has a plus tolerance. As a result, unmachined shafts up to ISO tolerance h9 can be used under moderate loads and speeds.

Idler pulley units

Idler pulley units are tensioning systems for belt drives and return units. They

 • increase the contact angle in belt drives and can therefore transmit higher power values or allow smaller sizes to be used
 • compensate for belt stretch resulting from operation
 • allow shorter centre distances
 • reduce the wear on the belt drive.

The ready-to-fit units comprise deep drawn, profiled sheet steel halves that are riveted together and deep groove ball bearings. Larger diameter pulleys are additionally welded. A lead chamfer on the pulley profile prevents belt damage. Due to the sheet steel construction, the additional rotating masses and imbalances generated are only slight.
Type A is suitable for V-belts, type B for flat belts, V-belts and round belts, type D for round belts as well as steel cables and hemp ropes.

Roller chain idler sprocket units idler pulley units

Roller chain idler sprocket units

INA roller chain idler sprocket units are chain guidance and return units for roller bush chains and roller chains. They compensate chain stretch resulting from operation and improve the smoothness of running of the system at high loads and speeds.

The ready-to-fit units comprise chain sprockets and deep groove ball bearings. The chain sprockets are made from high strength steel, sintered iron or plastic (polyamide). Chain sprockets made from plastic give especially smooth and quiet operation. Since the inner ring of the deep groove ball bearing is extended on both sides, no additional spacer rings are necessary.

In series KSR..BO, the inner ring is locating on the shaft by means of a locking collar. The bearing bore of this series has a plus tolerance. As a result, unmachined shafts up to ISO tolerance h9 can be used under moderate loads and speeds.

Idler pulley units

Idler pulley units are tensioning systems for belt drives and return units. They

 • increase the contact angle in belt drives and can therefore transmit higher power values or allow smaller sizes to be used
 • compensate for belt stretch resulting from operation
 • allow shorter centre distances
 • reduce the wear on the belt drive.

The ready-to-fit units comprise deep drawn, profiled sheet steel halves that are riveted together and deep groove ball bearings. Larger diameter pulleys are additionally welded. A lead chamfer on the pulley profile prevents belt damage. Due to the sheet steel construction, the additional rotating masses and imbalances generated are only slight.
Type A is suitable for V-belts, type B for flat belts, V-belts and round belts, type D for round belts as well as steel cables and hemp ropes.