Ghidaje cu colivie miniaturizate

Unităţi de sănii în miniatură

Cărucioarele lineare în miniatură cu colivii plane cu role sunt ghidaje din oţel inoxidabil, gata de montaj, pentru curse limitate. Au o capacitate portantă, rigiditate şi precizie înaltă la un gabarit redus. Datorită compactităţii lor, acestea înlocuiesc adesea ghidaje care necesită mai mult spaţiu de construcţie. Ghidajele se fabrică la diferite lungimi de cărucioare şi de şine, facilitând astfel construcţii specifice foarte economice.
Cărucioarele în miniatură sunt lagăre liniare conducătoare. Acestea preiau forţe şi momente din toate direcţiile – cu excepţia direcţiei de mişcare, sunt mai rigide decât ansamblele cu bile de recirculare, mai silenţioase în funcţionare şi prezintă o precizie de rulare înaltă.
Acestea sunt adecvate în special pentru curse scurte, mişcări fără frecare, mişcări oscilante la încărcări mari şi au o rigiditate deosebită. Domeniile de utilizare sunt domeniul medical, electrotehnica, robotica şi tehnica de laborator, precum şi aplicaţiile cu condiţii igienice deosebite.

Seturi de ghidaje liniare miniaturizate

Seturile de ghidaje liniare în miniatură cu colivii plane cu role sunt lagăre conducătoare, din materiale inoxidabile, gata de montaj, pentru curse scurte şi se pretensionează la montaj. Aceste ghidaje lineare prezintă o capacitate portantă, rigiditate şi precizie înaltă la un gabarit redus. Prin configurarea variabilă a distanţei dintre ghidaje, elementele se pot adapta simplu la construcţiile adiacente date. Seturile se livrează în diferite lungimi, în funcţie de aplicaţie.
Ele sunt adecvate în special pentru curse scurte, mişcări fără frecare, mişcări oscilante cu sarcini mari şi au o rigiditate ridicată.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Catalog de produse cu sistem de selectare şi consiliere

Catalog

Miniature cage guidance systems

Miniature carriage units

Miniature carriage units with cylindrical roller flat cages are corrosion-resistant, ready-to-fit cage guidance systems for limited stroke lengths. They have a high load carrying capacity, high rigidity and high accuracy whilst requiring very little space. Due to their compact design, they can often be used to replace guidance systems that require significantly more space. The units are produced in numerous carriage and guideway lengths, giving cost-effective designs.

Miniature carriage units are linear locating bearings. They can support forces from all directions – apart from the direction of motion – and moments about all axes, are more rigid than linear recirculating ball bearing and guideway assemblies and run very smoothly and accurately.

The units are particularly suitable for short stroke lengths, low-friction movements, oscillating movements and high loads with high rigidity. Their preferred areas of use include medical equipment, electrical engineering, robotics and laboratory equipment as well as applications under clean room conditions.

Miniature linear guidance sets

Miniature linear guidance sets with cylindrical roller flat cages are corrosion-resistant, ready-to-fit locating bearings for limited stroke lengths and are preloaded once fitted. These linear guidance systems have high load carrying capacity, high rigidity and high accuracy whilst requiring very little space. Since the distance between the guidance elements can be varied in design, the elements can be easily matched to predetermined adjacent constructions. The sets are supplied in many different lengths for specific applications.

The sets are particularly suitable for short stroke lengths, low-friction movements, oscillating movements and high loads with high rigidity.

FURTHER INFORMATION

Product catalogue with selection and information system

Catalog

Miniatűr kosaras vezetékek

Miniatűr kocsiegységek

A hengergörgős sík kosarakkal ellátott miniatűr kocsiegységek rozsdamentes, beszerelésre kész kosaras vezetékek korlátozott löketekhez. Nagy a terhelhetőségük, a merevségük és a pontosságuk, ugyanakkor igen kicsi beszerelési teret igényelnek. A kompakt kivitelüknek köszönhetően gyakran helyettesítenek olyan vezetékeket, amelyeknek lényegesen nagyobb a beszerelési terük. Az egységek különböző hosszúságú kocsikkal és sínekkel készülnek, és nagyon gazdaságos konstrukciók.

A miniatűr kocsiegységek lineáris fix csapágyak. A mozgási irány kivételével minden irányból és minden tengelyen felvesznek erőket és nyomatékokat, a golyósorsó egységekhez képest merevebbek, és nagyon nyugodt és pontos a futásuk.

Ezek az egységek főként rövidebb löketekhez, csekély súrlódású mozgásokhoz, oszcilláló mozgásokhoz és nagy terhelésekhez alkalmasak, ugyanakkor nagyon merevek. Kedvelt alkalmazási területeik a gyógyászati és az elektromos ipar, a robotika és a labortechnika, valamint a tiszta tér körülményei közötti alkalmazások.

Miniatűr lineáris vezetékkészletek

A hengergörgős sík kosarakkal ellátott miniatűr vezetékkészletek rozsdamentes, beszerelésre kész fix csapágyak korlátozott löketekhez, és a beszerelésükkor előfeszítésre kerülnek. Ezeknek a hosszvezetékeknek nagy a terhelhetőségük, a merevségük és a pontosságuk, ugyanakkor minimális beszerelési teret igényelnek. A vezetéktávolság variálható kialakításának köszönhetően az elemek egyszerűen hozzáigazíthatók az adott csatlakoztató konstrukciókhoz. A készletek számos alkalmazás-specifikus hosszban szállíthatók.

A készletek főként rövidebb löketekhez, csekély súrlódású mozgásokhoz, oszcilláló mozgásokhoz és nagy terhelésekhez alkalmasak, ugyanakkor nagyon merevek.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

medias termékválaszték- és tanácsadó rendszer

Katalogus