Carcase de rulmenţi

Lagărele cu carcasă de la INA se oferă in variantele cu carcasă cu picior sau cu flanşă, sau cu inel interior cu bucşă de fixare. Aceste lagăre sunt gata de montaj şi constau din carcase din fontă cenuşie sau din tablă în care sunt integrate lagărele cu inel interior cu bucşă de fixare. Pentru a asigura funcţionarea şi siguranţa de funcţionare în toate condiţiile, lagărele şi carcasele sunt împerecheate.

Prin suprafaţa sferică a inelului exterior şi prin orificiul concav al carcasei, aceste lagăre pot compensa erori statice de aliniere ale arborelui; vezi compensarea erorilor de aliniere.

Aceste lagăre se utilizează preponderent ca lagăre fixe, la solicitări şi turaţii reduse, sunt însă adecvate şi ca lagăre mobile.

Carcasele se montează prin înşurubare. Nu se cer toleranţe speciale pentru suprafeţele adiacente de înşurubare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Catalog de produse cu sistem de selectare şi consiliere

Unităţi carcasă

Housing units

INA housing units are available in many different designs as plummer block, flanged and take-up housing units. The ready-to-fit units comprise INA cast iron or INA sheet steel housings in which the INA radial insert ball bearings are integrated. In order to ensure correct function and operational reliability in all operating conditions, the bearing and housing are matched to each other.

Due to the spherical outside surface of the bearing outer ring and the spherical housing bore, INA housing units can compensate for static angular misalignment of the shaft; see Compensation of misalignments.

The units are used predominantly as locating bearings, but can also be used as non-locating bearings under low loads and speeds.

The housings are screw mounted on the adjacent construction. Less demanding tolerances are sufficient for the screw mounting surfaces.

FURTHER INFORMATION

Product catalogue with selection and information system

Housing Units

Housing units

INA housing units are available in many different designs as plummer block, flanged and take-up housing units. The ready-to-fit units comprise INA cast iron or INA sheet steel housings in which the INA radial insert ball bearings are integrated. In order to ensure correct function and operational reliability in all operating conditions, the bearing and housing are matched to each other.

Due to the spherical outside surface of the bearing outer ring and the spherical housing bore, INA housing units can compensate for static angular misalignment of the shaft; see Compensation of misalignments.

The units are used predominantly as locating bearings, but can also be used as non-locating bearings under low loads and speeds.

The housings are screw mounted on the adjacent construction. Less demanding tolerances are sufficient for the screw mounting surfaces.

FURTHER INFORMATION

Product catalogue with selection and information system

Housing Units