Carcase de rulmenţi

Carcasele FAG şi rulmenţii corespunzători formează ansamble de suspensie care se întâlnesc des în maşini, instalaţii şi aparate.
Carcasele de lagăr FAG se fabrică cu preponderenţă din fontă cenuşie. La cerere, se pot livra şi carcase din oţel turnat sau din fontă cu grafit nodular. Deoarece lagărele sunt lubrifiate adesea cu unsoare şi prima ungere se menţine îndelungat, majoritatea carcaselor nu au orificii de lubrifiere. Există totuşi locaşe sau marcaje, astfel încât la nevoie, se pot prevede orificii de lubrifiere. La lubrifieri ulterioare trebuie asigurată posibilitatea de scurgere a surplusului de unsoare.

Locaşurile de rulment din carcasă sunt de regulă prelucrate astfel încât lagărele se pot deplasa axial, aşadar acţionează ca lagăr liber. Lagăre conducătoare se obţin prin montarea unor inele de fixare, acestea pot fi găsite în catalogul de produs. Inelele de fixare trebuiesc comandate individual. Carcasele fără inele de fixare se furnizează în variantă de lagăr liber(L) sau de lagăr conducător(F).

Toate suprafeţele exterioare neprelucrate ale carcaselor FAG sunt prevăzute cu un strat de vopsea universală (nuanţă de culoare RAL 7031, gri albăstrui). Stratul de vopsea se poate revopsi cu toate lacurile pe bază de răşină sintetică, poliuretan, acril, clor-cauciuc, nitro şi cu hammerschlag cu uscare în mediu acid. Stratul anticoroziv ale suprafeţelor interioare şi exterioare prelucrate prin aşchiere se poate îndepărta uşor.

Pentru extanşarea carcaselor de lagăr, în funcţie de condiţiile de utilizare sunt disponibile etanşări cu buză din cauciuc, etanşări cu fantă sau combinaţii ale acestora, vezi schiţele.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Catalog de produse cu sistem de selectare şi consiliere

Carcasă lagăr

Bearing housings

FAG housings and the associated bearings form bearing arrangement units that have proved themselves in machinery, plant and other equipment.

FAG bearing housings are predominantly made from flake graphite cast iron. Housings made from cast steel and spheroidal graphite cast iron can be supplied by agreement. Since the bearings are normally lubricated with grease and the initial charge is effective for a long period, most housings do not have relubrication holes. However, gates or marks are present so that lubrication holes can be made if required. When relubrication is carried out, it must be ensured that excess grease can escape.

The bearing seats in the housing are generally machined such that the bearings are movable and can thus act as non-locating bearings. Locating bearing arrangements can be achieved by inserting locating rings if these are listed in the tables. Locating rings must be ordered specifically. Housings without locating rings are supplied in a non-locating bearing version (L) or a locating bearing version (F).

All unmachined outer surfaces of FAG housings and housing parts have a universal coat of paint (colour RAL 7031, bluish grey). The paint can be covered by all resin, polyurethane, acrylic, epoxy resin, chlorine rubber, cellulose and acid-hardening hammer grey enamels. The anti-corrosion protection of the machined inner and outer surfaces can be easily removed.

Depending on the operating conditions, contact seals, non-contact seals and combinations thereof are available for sealing of bearing housings, see the schematics.

FURTHER INFORMATION

Product catalogue with selection and information system

Bearing housings

Bearing housings

FAG housings and the associated bearings form bearing arrangement units that have proved themselves in machinery, plant and other equipment.

FAG bearing housings are predominantly made from flake graphite cast iron. Housings made from cast steel and spheroidal graphite cast iron can be supplied by agreement. Since the bearings are normally lubricated with grease and the initial charge is effective for a long period, most housings do not have relubrication holes. However, gates or marks are present so that lubrication holes can be made if required. When relubrication is carried out, it must be ensured that excess grease can escape.

The bearing seats in the housing are generally machined such that the bearings are movable and can thus act as non-locating bearings. Locating bearing arrangements can be achieved by inserting locating rings if these are listed in the tables. Locating rings must be ordered specifically. Housings without locating rings are supplied in a non-locating bearing version (L) or a locating bearing version (F).

All unmachined outer surfaces of FAG housings and housing parts have a universal coat of paint (colour RAL 7031, bluish grey). The paint can be covered by all resin, polyurethane, acrylic, epoxy resin, chlorine rubber, cellulose and acid-hardening hammer grey enamels. The anti-corrosion protection of the machined inner and outer surfaces can be easily removed.

Depending on the operating conditions, contact seals, non-contact seals and combinations thereof are available for sealing of bearing housings, see the schematics.

FURTHER INFORMATION

Product catalogue with selection and information system

Bearing housings