Bucşe cu ac-click pt redirectionare catalog

Mansoane cu ace-click pt redirectionare catalog

FAG

Manşoanele precum şi bucşele cu ace sunt ansambluri compuse din inele exterioare cu pereţii subţiri, formate prin ambutisare şi din colivii cu ace. Manşoanele există şi în varianta complet cu ace. Cele mai multe tipuri sunt cu ace pe un singur rând.

Manşoanele şi bucşele cu ace se livrează în variantă deschisă sau etanşată. Datorită inelului exterior cu pereţi subţiri şi lipsa inelului interior, manşoanele şi bucşele cu ace au un gabarit radial extrem de redus. Au capacitate portantă deosebit de mare, sunt adecvate pentru turaţii înalte şi sunt deosebit de uşor de montat. Dacă se renunţă la fixarea axială prin gulere, inelele de siguranţă, etc., alezajul din carcasă se poate executa simplu şi deosebit de economic.

Drawn cup needle roller bearings with open ends-click here for online catalog

Drawn cup needle roller bearings with closed ends-click here for online catalog

FAG

Drawn cup needle roller bearings with open ends and with closed end are units comprising thin-walled drawn outer rings and needle roller and cage assemblies. Drawn cup need roller bearings with open ends are also available in full complement versions. The majority of the bearings are single row designs.

Drawn cup needle roller bearings with open ends and with closed end are available in open and sealed versions. Due to the thin-walled outer drawn cup and the absence of an inner ring, drawn cup needle roller bearings with open ends and with close end have an extremely low radial section height. They have very high load carrying capacity, are suitable for high speeds and can be easily fitted. If shoulders, snap rings etc. are not used for axial location, the housing bore can be produced easily and particularly economically.