Articulaţii sferice cu întreţinere

Lagărele cu întreţinere obligatorie trebuiesc lubrifiate datorită stratului glisant din oţel/oţel sau din oţel/bronz. Lubrifiantul reduce frecarea şi uzura, prelungeşte durata de funcţionare şi protejează împotriva coroziunii. La proiectarea suspensiei trebuie luat în considerare faptul ca locaşul de ungere al articulaţiei să fie accesibil să poată fi alimentat suficient cu lubrifiant. Lagărele se oferă în varianta de lagăr radial, radial-axial şi axial.

Articulaţii sferice radiale

Articulaţiile sferice radiale se compun din inele exterioare şi interioare cu suprafeţe glisante din oţel/oţel sau din oţel/bronz şi se lubrifiează atât prin inelul exterior cât şi cel interior. Preiau forţe radiale, transmit mişcările şi forţele cu frecare redusă şi reduc la minimum solicitările de încovoiere ale construcţiei învecinate. Articulaţiile sunt deosebit de adecvate pentru solicitări schimbătoare cu şocuri şi permit încărcări axiale reduse din ambele direcţii. Articulaţiile etanşate sunt protejate împotriva impurităţilor sau apei prin garnituri cu buze de etanşare.

Articulaţii sferice radial-axiale

Articulaţiile sferice radial-axiale se compun din inele exterioare şi interioare cu suprafeţe glisante din oţel/oţel sau din oţel/bronz. Pe lângă forţe radiale, ele preiau şi forţe axiale mai înalte, sunt adecvate pentru solicitări dinamice schimbătoare şi se utilizează printre altele ca alternativă pentru rulmenţii cu role conice din seria 320X conform DIN 720, dacă încărcări înalte şi unghiuri mici de pivotare ar duce la deteriorarea rulmentului. Articulaţiile sferice radial-axiale transmit mişcări şi forţe cu frecare redusă şi reduc la minimum solicitările de încovoiere ale construcţiei învecinate. Sunt prevăzute pentru lubrifiere cu unsoare şi se lubrifiează prin inelul exterior.

Articulaţii sferice axiale

Articulaţiile sferice axiale constau din şaibe de arbore şi de carcasă cu suprafeţe glisante din oţel/oţel. Ele preiau solicitări axiale şi transmit forţele de susţinere cu frecare redusă la construcţia învecinată. Pentru a prelua şi forţe radiale, ele se pot combina cu articulaţii radiale din seria de dimensiuni E conform DIN ISO 12 240-1. Lagărele se lubrifiează prin şaiba de carcasă.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Catalog de produse cu sistem de selectare şi consiliere

Articulaţie cu nucă

ELGES spherical plain bearings requiring maintenance

Bearings requiring maintenance must, due to the steel/steel or steel/bronze sliding contact surface, be lubricated. The lubricant reduces friction, decreases wear, increases the operating life and gives protection against corrosion. When designing the bearing arrangement, it must be ensured that the bearing position is adequately provided with grease. The bearings are available as radial, angular contact and axial bearings

Radial spherical plain bearings

Radial spherical plain bearings comprise inner rings and outer rings with a steel/steel or steel/bronze sliding contact surface and are lubricated via the inner and outer ring. They can support radial forces, transmit motion and loads with low moment levels and thus keep bending stresses away from the adjacent structure. The bearings are particularly suitable for alternating loads with impact type and shock type stresses and can support slight axial loads in both directions. Sealed spherical plain bearings are protected against contamination and spray water by lip seals.

Angular contact spherical plain bearings

Angular contact spherical plain bearings comprise inner and outer rings with a steel/steel sliding contact surface. They can support not only radial forces but also higher axial forces, are suitable for alternating dynamic loads and are used, for example, as a plain bearing alternative to tapered roller bearings of series 320X to DIN 720, where loads in conjunction with small swivel angles would lead to rolling bearing damage. Angular contact spherical plain bearings transmit motion and loads with low moment levels and thus keep bending stresses away from the adjacent construction. They are intended for grease lubrication and are lubricated via the outer ring.

Axial spherical plain bearings

Axial spherical plain bearings comprise shaft and housing locating washers with a steel/steel sliding contact surface, can support axial forces and transmit support forces into the adjacent construction with low moment levels. They can be combined with radial spherical plain bearings of series E to ISO 12 240-1 in order to support radial forces. The bearings are lubricated via the housing locating washer.

FURTHER INFORMATION

Product catalogue with selection and information system

Spherical plain bearings