Articulaţii sferice, bucşe cilindrice de alunecare fără întreţinere

Articulaţiile sferice fără întreţinere se utilizează acolo unde se impun cerinţe speciale la durata de funcţionare sau dacă suprafeţele glisante metalice nu sunt acceptate din motive tehnice de lubrifiere. Articulaţiile sferice permit mişcări spaţiale şi preiau în funcţie de variantă ( radiale, radial-axiale, axiale) solicitări radiale, combinate sau axiale.

Articulaţiile sferice fără întreţinere au straturi glisante speciale pe bază de PTFE (politetrafluoretilenă). După performanţa lor acestea sunt:

  • ELGOGLIDE® – strat de alunecare performant
  • PTFE – strat de legătură
  • Folie din PTFE.

Aceste materiale formează suprafaţa glisantă a inelului exterior sau a şaibei de arbore. Acestea transmit forţele şi preiau lubrifierea – este interzisă lubrifierea ulterioară a acestor articulaţii!

Articulaţie sferică radială

Articulaţiile sferice radiale constau din inele interioare şi exterioare cu straturi glisante fără întreţinere din ELGOGLIDE® şi cu strat legătură din PTFE sau sau folie PTFE. Pe lângă forţe radiale, ele preiau şi forţele axiale reduse şi sunt adecvate pentru încărcări dinamice oscilante.
Articulaţiile sferice etanşate sunt protejate contra impurităţilor sau apei prin garnituri cu buze de etanşare. Articulaţiile sferice mari de la d = 320 mm se livrează în clasa premium X-life.

Articulaţii sferice radial-axiale

Articulaţiile sferice radial-axiale se compun din inele interioare şi exterioare cu ELGOGLIDE®. Preiau pe lângă forţe radiale, şi forţele axiale ridicate şi se pretează la sarcini dinamice schimbătoare.

Articulaţie sferice axiale

Articulaţiile sferice axiale se compun din inele de arbore şi din inel de carcasă prevăzuţi cu ELGOGLIDE®. Preiau de preferinţă forţe axiale şi sunt adecvate ca lagăr de susţinere sau ca lagăr de bază.
Articulaţiile sferice mari de la d = 320 mm se livrează în clasa premium X-life

Buşce cilindrice

Bucşele cilindrice se compun dintr-un corp de susţinere din oţel cu ELGOGLIDE®. Pot prelua, pe lângă mişcări oscilante, şi mişcări axiale precum şi foţe mai înalte decât lagărele de alunecare convenţionale.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Catalog de produse cu sistem de selectare şi consiliere

Maintenance-free ELGES spherical plain bearings / Cylindrical plain bushes

Maintenance-free spherical plain bearings are used where there are particular requirements for operating life or where bearings with a metallic sliding contact surface are not suitable for lubrication reasons, e.g. under unilateral load. Spherical plain bearings allow spatial adjustment movements and, depending on the bearing type (radial, angular contact or axial spherical plain bearing), can support, radial, combined or axial loads.

Maintenance-free spherical plain bearings have special sliding layers based on PTFE (polytetrafluoroethylene). In descending order of performance, these are:

  • ELGOGLIDE® – the highest performance sliding layer
  • PTFE composite
  • PTFE-bronze film.

 

These materials form the slideway of the outer ring or shaft locating washer. They transmit the forces occurring and provide lubrication – the bearings must not be lubricated by any other means.

Radial spherical plain bearings

Radial spherical plain bearings comprise inner and outer rings with maintenance-free sliding layers of ELGOGLIDE®, PTFE composite or PTFE-bronze film. They can support slight axial forces as well as radial forces and are suitable for alternating dynamic loads. Sealed spherical plain bearings are protected against contamination and spray water by lip seals. Large spherical plain bearings of d = 320 mm and above belong to the premium grade X-life.

Angular contact spherical plain bearings

Angular contact spherical plain bearings comprise inner and outer rings with ELGOGLIDE®. They can support higher axial forces as well as radial forces and are suitable for alternating dynamic loads.

Axial spherical plain bearings

Axial spherical plain bearings comprise shaft and housing locating washers with ELGOGLIDE®. They are preferably used to support axial forces and are suitable as support or base bearings. Large spherical plain bearings of d = 220 mm and above belong to the premium grade X-life.

Cylindrical plain bushes

Cylindrical plain bushes comprise a steel bush with ELGOGLIDE®. They permit not only swivel movements but also axial movements and can support higher forces than conventional plain bearings.

FURTHER INFORMATION

Product catalogue with selection and information system