masca protectie

REGULAMENT CAMPANIE

„Impreuna facem diferenta”

Nr. Inreg. 220 /13.07.2020

Articolul 1.

Organizatorul si Regulamentul oficial al Campaniei

Campania este organizata de catre Adix Technik SRL cu sediul in loc. Oradea, str.  Matei Corvin, nr. 30, judBihor,  avand datele de indentificare  J05/302/2009 si  CUI RO25191470 ,  cod IBAN RO58 BACX 0000 0006 6724 2000, cont deschis la Banca Unicredit Oradea, reprezentată legal de catre Laszlo Miklos Zoltan in calitate de Administrator, denumită in continuare Organizator.

Regulamentul Campaniei este disponibil in magazinele Adix Technik SRL si pe www.adix.ro

Articolul 2. –  Durata

Campania se desfasoara in perioada 14.07-14.08.2020 in toate magazinele Adix Technik SRL

Articolul 3 – Valoarea

Valoarea totala a produselor care sunt oferite cu titlu  gratuit in cadrul “Campaniei”, este 10.000Ron.

Articolul 4 – Dreptul si conditiile de participare

De aceasta campanie beneficiaza orice persoana juridica sau fizica care achizitioneaza produse din magazinele Adix Technik SRL, denumita in continuare Participanti.

Articolul 5. – Mecanismul Campaniei

Art.5.1.  La achizitionarea oricaror produse din magazinele Adix Technik SRL  pe o singura factura fiscala sau bon fiscal, achitata numerar sau cu cardul, cu o valoare de peste 300 Ron (tva inclus), se acorda gratuit si la alegere 5 buc masti QBS 611 sau 20 buc masti DMD102, in perioada anterior mentionata.

Art.5.2.

Promotia nu se aplica si nu se cumuleaza cu alte campanii promotionale.

Art. 5.3 Atentionari speciale:

5.3.1. Produsele achizitionate in cadrul campaniilor promotionale nu se pot returna decat in cazul neconformitatii produsului, situatie detaliata in „Certificatul de garantie” emis de catre Organizator.

5.3.2 In situatia in care cumparatorul solicita inlocuirea produsului din alte motive, produsul inlocuit acesta nu va mai beneficia de reducerea prevazuta in cadrul campaniei promotionale.

5.3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

5.3.4 Nu au drept de participare la această campanie următoarele persoane: angajaţii ADIX TECHNIK S.R.L., precum şi membrii familiilor acestora. Participarea la această campanie promoţională implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

Articolul 6 – Informarea

Informarea publicului Regulamentul campaniei este disponibil spre consultare in magazinele Adix Technik SRL  si pe pagina www.adix.ro pe toata  perioada de desfasurare.

Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului  regulament.

Atricolul 7. – Protectia datelor cu character personal

  1. 1 Prelucrarea datelor personale prin participarea la acestă campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identificare (nume, prenume, seria si numărul actului de identitate,cartier, oraş, adresa din actul de identitate,ocupaţie,venit,email şi număr de telefon) să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite, în mod gratuit, pentru activităţi publicitare (TV, audio, presă, materiale promoţionale, outdoor etc.) sau în alte campanii promoţionale organizate de S.C. ADIX TECHNIK S.R.L. De asemenea, îşi dau acordul să participe la realizarea şi difuzarea materialelor de promovare a prezentei campanii, precum şi să primească obiecte promoţionale sau informaţii prin poştă, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare. 5 Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către S.C. ADIX TECHNIK S.R.L. în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 6568 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Prin înscrierea la această promoţie, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul Campaniei şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a S.C. ADIX TECHNIK S.R.L.. Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identităţii; scopuri promoţionale, de informare prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare) cu privire la promoţiile S.C. ADIX TECHNIK S.R.L. sau alte acţiuni de marketing desfăşurate în viitor de către S.C. ADIX TECHNIK S.R.L. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa adix…

7.2. La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă în funcţie de solicitare: a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

  1. b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.
  2. c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre S.C. ADIX TECHNIK S.R.L. in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001, notificarea prelucrarii acestor date fiind inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.6568, respectiv 16134/2010 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Articolul 8. – Intreruperea campaniei promotionale

Campania va putea fi interupt a doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Oganizatorului, dar nu inainte ca acesta sa anunte publicul prin intermediul paginii www.adix.ro si semnalizare in magazine.

Articolul 9. – Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator şi Participanti la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta  litigiul spre solutionare instantelor competente romane.